Strategie rozwoju usług

Przekształcanie tablicowych burz mózgów w wymierną wartość

Znajdowanie lepszych sposobów na przebicie się

Stworzenie silnego potencjału innowacyjnego nie jest łatwym zadaniem. Z naszych badań wynika, że nie ma długoterminowej korelacji między kwotą, jaką firma przeznacza na swoje wysiłki innowacyjne, a jej ogólnymi wynikami finansowymi. Największe znaczenie ma natomiast otwartość firmy na nowe pomysły, jej zdolność do zarządzania innowacjami produktowymi począwszy od pomysłu do wprowadzenia na rynek oraz dyscyplina w powiązaniu rozwoju nowych produktów z konkretnymi celami sprzedażowymi, marketingowymi i finansowymi.

Pomagamy firmom opracowywać strategie budowania bardziej efektywnych organizacji i zdolności zakorzenionych w zarządzaniu portfelem, innowacjach produktowych, projektowaniu cyfrowym, zarządzaniu cyklem życia produktu, technologiach wschodzących, wiedzy o kliencie i innych. Nasze sprawdzone doświadczenie w tych obszarach, w różnych branżach, pozwala nam określić strategie i procesy innowacyjne, które koncentrują się na dostarczaniu wartości dla klienta, zapewnianiu zyskownych produktów i napędzaniu wzrostu. Nasze strategie prowadzą do praktycznych zmian już od samego początku współpracy i przynoszą rezultaty, które na nowo definiują Twoją firmę na długie lata.

Playback of this video is not currently available

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Strategia innowacji

Analizując opinie klientów i rynków, a następnie rozumiejąc, ukierunkowując i dostarczając właściwy "zestaw wartości", opracowujemy strategie, które poprawiają rentowność i napędzają wzrost. Korzystne koncepcje produktów zapewniają lepszą pozycję konkurencyjną, a to z kolei przekłada się na wzrost sprzedaży.

Globalizacja programu innowacji

Duże firmy produkcyjne od dawna przenoszą produkcję za granicę, aby czerpać korzyści z niższych kosztów pracy i bliższego kontaktu z lokalnymi rynkami. Obecnie firmy różnego rodzaju stosują tę samą zasadę w swoich działaniach innowacyjnych. Pomagamy firmom opracować globalny program innowacji, który obniży koszty, a jednocześnie wykorzysta talenty i zasoby dostępne na lokalnych rynkach na całym świecie w celu poprawy wydajności i skuteczności.

Poprawa procesu rozwoju produktu

Nasze podejście do rozwoju produktów rozpoczyna się od zdiagnozowania aktualnych procesów i wyników naszego klienta w zakresie innowacji. Następnie pomagamy mu zbudować wyróżniające się zdolności, które będą napędzać przyszłe wyniki. Zdolności te obejmują sieci innowacji, które mogą integrować globalnych klientów, partnerów i dostawców w celu zwiększenia liczby wartościowych pomysłów, a także procesy rozwoju produktów i zarządzania cyklem życia, które umożliwiają firmom szybsze wprowadzanie na rynek właściwych nowych produktów.

Zarządzanie portfelem produktów

Zaczynamy od zdiagnozowania kondycji obecnego portfela innowacji klienta, a następnie wykorzystujemy narzędzia i wzorce najlepszych praktyk w celu poprawy wyników. Nasze metody znacząco poprawiły liczbę i jakość pomysłów i koncepcji produktowych klientów, a także zwiększyły wydajność naszych klientów poprzez wdrożenie procesów portfela innowacji dostosowanych do ich konkretnej sytuacji. Nasze wysiłki przyniosły realne korzyści w wielu obszarach, od wyceny portfela i time-to-market (TTM) po procentowy udział przychodów z nowych produktów i ogólny zwrot z inwestycji w innowacje.

Zarządzanie wartością produktu

Aby pomóc w zwiększeniu wartości produktu i obniżeniu związanych z nim kosztów, doradzamy klientom zarówno w kwestiach technicznych, jak i handlowych, a także w tworzeniu organizacji zarządzania wartością produktu (PVM- Product Value Management). Nasze usługi obejmują analizę porównawczą konkurencji, inżynierię wymagań opartą na wartości, projektowanie z wartością, inżynierię wartości, modelowanie kosztów ze wsparciem w negocjacjach z dostawcami, projektowanie organizacyjne PVM, szkolenia PVM, cyfrowe PVM, redukcję kosztów oprogramowania oraz rozwój strategii technologicznej opartej na wartości.

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

+48 608 333 277

Email