Strategia operacyjna

Dostarczanie rozwiązań od samego początku, tworzenie operacji na miarę przyszłości

Technologia umożliwia nowe sposoby działania W związku z ciągłym dążeniem do tworzenia bardziej złożonych i elastycznych łańcuchów dostaw w ramach Przemysłu 4.0, cyfrowe możliwości mogą wydawać się przytłaczające: Zaawansowana analityka, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, robotyka, SaaS oraz IIoT. Jak połączyć to wszystko w spójny sposób, który pozwoli Twojemu modelowi operacyjnemu osiągnąć przewagę strategiczną?

Tu właśnie wkraczamy my. Od dziesięcioleci Strategy& odgrywa wiodącą rolę w pomaganiu klientom w usprawnianiu, a nawet wymyślaniu od nowa ich działalności. Nasza długoletnia reputacja "praktycznego stratega" oraz wiodąca pozycja w dziedzinie prognozowania operacji dają nam wyjątkową pozycję w tej dziedzinie. Doświadczenie firmy w zakresie strategii operacyjnej zostało dodatkowo wzmocnione przez przejęcie Management Engineers w 2013 roku, co zwiększyło nasze możliwości operacyjne i doświadczenie w sektorze produkcyjnym, chemicznym i przemysłowym.

Dziś, jako część sieci PwC, przekształcamy wizje w rzeczywistość. Będziemy współpracować z Państwa zespołami, aby pomóc w przekształceniu systemów, rozwiązując problemy od samego początku, a jednocześnie budując odporność na przyszłe wyzwania. Wprowadzimy automatyzację, zwiększymy produktywność, obniżymy koszty i przyspieszymy wzrost - umożliwiając bardziej wydajną produkcję, wyższy poziom zadowolenia klientów i silniejszą kulturę korporacyjną. To jest właśnie to, co robimy. To jest strategia, która stała się rzeczywistością.


Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Stabilność operacyjna

Rosnąca presja kosztowa. Protekcjonizm. Zakłócenia. Względy zrównoważonego rozwoju. Wszystkie te czynniki miały wpływ na łańcuchy dostaw jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak teraz, gdy świat zmienia się w niespotykanym tempie i na nieprzewidzianą skalę, coraz więcej liderów biznesowych zdaje sobie sprawę z konieczności zmiany sposobu działania.

Strategia zarządzania dostawami

Kluczowe znaczenie ma stworzenie bazy dostawców o wysoce konkurencyjnym profilu kosztów, wartości i usług - przekształcając zarządzanie dostawami w strategiczny czynnik wspomagający działalność firmy.

Oto niektóre ze sposobów, w jakie wspieramy naszych klientów:

 • Zakupy cyfrowe Sourcing strategiczny
 • Model operacyjny zamówień (organizacja, procesy i zarządzanie)
 • Strategia i zarządzanie kategoriami
 • Projektowanie materiałów bezpośrednich pod kątem wartości i kosztów właściwych (should-cost)
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami, ryzykiem i wydajnością
 • Kompleksowe wsparcie zamówień
 • Zarządzanie umowami i realizacja wartości
 • Zaawansowana analityka zaopatrzenia

Produkcja

Łącząc strategie produkcyjne ze strategią biznesową, możemy skoncentrować się na kluczowych zdolnościach wyróżniających naszą firmę i zapewnić jej przewagę konkurencyjną na rynku.

Oto kilka sposobów, w jakie możemy Ci pomóc:

 • Cyfrowa produkcja
 • Strategia produkcji
 • Konfiguracja sieciowa i konfiguracja typu make-or-buy
 • Wybór technologii Projektowanie przestrzeni produkcyjnej
 • Projektowanie dla produkcji
 • Model operacyjny produkcji
 • Doskonałość produkcyjna i jej wdrożenie

Łańcuch dostaw

Tworząc kompleksowe łańcuchy dostaw dostosowane do potrzeb rynku, możemy wykorzystać najnowsze technologie cyfrowe i zapewnić przewagę konkurencyjną pod względem poziomu usług, efektywności kosztowej i aktywów oraz elastyczności.

Oto niektóre z naszych głównych obszarów działalności:

 • Projektowanie i analiza cyfrowego łańcucha dostaw
 • Strategia i model operacyjny łańcucha dostaw typu end-to-end
 • Zintegrowane planowanie biznesowe i realizacja
 • Przeprojektowanie sieci łańcucha dostaw
 • Logistyka, transport i optymalizacja dystrybucji
 • Optymalizacja zapasów i kapitału obrotowego
 • Logistyka zwrotna (posprzedażowa)
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
 • Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw

Aktywa kapitałowe

Współpracujemy z klientami w zakresie strategii dotyczącej aktywów kapitałowych, pomagając im w realizacji kluczowych projektów kapitałowych w terminie i zgodnie z budżetem, jednocześnie optymalizując wydajność aktywów w celu osiągnięcia celów dotyczących kosztów i usług.

Nasze usługi obejmują:

 • Zarządzanie aktywami cyfrowymi i analityka predykcyjna
 • Strategia aktywów kapitałowych i zarządzanie portfelem
 • Zarządzanie cyklem życia aktywów
 • Zarządzanie projektami, raportowanie, zarządzanie ryzykiem i zapewnienie jakości
 • Zintegrowana technologia projektowa
 • Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa
 • Zintegrowane zarządzanie aktywami i pracą niezawodność i poprawa wydajności aktywów

Doskonałość operacyjna w organizacji

Przekształcamy działalność operacyjną w przewagę konkurencyjną poprzez opracowywanie i wdrażanie programów strategicznych oraz koncentrowanie się na procesach, zmianach zachowań i digitalizacji.

Oto niektóre ze sposobów, w jakie wspieramy naszych klientów:

 • Strategia i model operacyjny usług dla przedsiębiorstw
 • Strategiczna redukcja kosztów ogólnych i administracyjnych Transformacja w zakresie administracji ogólnej (ludzie, procesy i technologia)
 • Poprawa wydajności w zakresie front-, middle- i back-office Inteligentna automatyzacja procesów
 • Strategia optymalizacji wydajności
 • Ciągłe doskonalenie i transformacja lean
 • Optymalizacja systemów zarządzania uruchomieniem i konserwacji
 • Doskonałość operacyjna w usługach i funkcjach pośrednich
 • Optymalizacja zużycia energii
 • Kaskady operacyjnych KPI i raportowanie
 • Systemy produkcji i zarządzania
 • Wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0
 • Projektowanie globalnego modelu operacyjnego

Zarządzanie wartością produktu

Pomagamy w zwiększaniu wartości produktów i obniżaniu kosztów, wykorzystując zarówno mechanizmy techniczne jak i handlowe oraz wspieramy stworzenie organizacji zarządzania wartością produktów.

Oto niektóre ze sposobów, w jakie wspieramy naszych klientów:

 • Strategia usług biznesowych i model operacyjny
 • Strategiczna redukcja kosztów ogólnych i administracyjnych
 • Transformacja w zakresie administracji ogólnej (ludzie, procesy i technologia)
 • Poprawa wydajności w zakresie front-, middle- i back-office Inteligentna automatyzacja procesów
 • Strategia optymalizacji wydajności
 • Ciągłe doskonalenie i transformacja lean
 • Optymalizacja systemów zarządzania uruchamianiem i utrzymaniem ruchu
 • Doskonałość operacyjna w usługach i funkcjach pośrednich
 • Optymalizacja zużycia energii
 • Kaskady operacyjnych wskaźników KPI i sprawozdawczość
 • Systemy produkcji i zarządzania
 • Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0
 • Projektowanie globalnego modelu operacyjnego

Contact us

Bernard Siekański

Bernard Siekański

Director, Strategy& Polska

Tel: +48 519 505 473

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 608 333 277

Hide