Przygotowanie i realizacja inwestycji rozwojowych oraz megaprojektów

Zmaksymalizuj swoje rezultaty

Historia zna wiele dużych, złożonych projektów, które opóźniają się i przekraczają budżet, powodując przy tym negatywne skutki ekonomiczne i utratę reputacji dla zaangażowanych interesariuszy. Niezależnie od tego, czy te projekty to budowa najnowocześniejszej fabryki, elektrowni jądrowej czy też wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego, negatywne skutki ich nieudanej realizacji występują we wszystkich branżach i żadna nie jest na nie całkowicie odporna. W Strategy& współpracujemy z naszymi klientami przy przygotowaniu i realizacji inwestycji rozwojowych oraz megaprojektów, dbając o osiągnięcie założonych rezultatów. 

Strategy& współpracuje ze wszystkimi interesariuszami inwestycji rozwojowych i megaprojektów. Są to m.in. właściciele biznesowi, firmy zajmujące się inżynierią, zamówieniami i budową (EPC), rządy i główni dostawcy. Pozwala to zwiększyć prawdopodobieństwo, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem, w ramach budżetu i przy zachowaniu wysokiej jakości prac. Dostosowujemy nasze wsparcie do indywidualnych potrzeb klienta - niezależnie od tego, czy współpracujemy z organizacją, która zarządza wieloma projektami jako główną częścią swojej działalności i wymaga jak najsprawniejszej realizacji megaprojektów i inwestycji rozwojowych jako źródła przewagi konkurencyjnej, czy też z organizacją, która realizuje taki projekt tylko raz na dekadę i potrzebuje jednorazowego zwiększenia możliwości swojej firmy.

Nasze usługi

Studium Wykonalności

 • ocena zasadności realizacji projektu, 
 • określenie optymalnej technologii, konfiguracji i skali inwestycji, 
 • analiza ekonomiczno-finansowa, 
 • analiza prawna

Ocena potencjału rynkowego

 • analizy popytowo-podażowe, 
 • badanie potencjalnych dostawców, odbiorców oraz partnerów inwestycyjnych, 
 • koordynacja kontaktów biznesowo-handlowych

Strukturyzacja projektu i wsparcie biznesowe

 • strukturyzacja biznesowa projektu, 
 • wybór technologii i negocjacje umów licencyjnych, 
 • wsparcie w kontraktacji m.in. FEED i EPC, 
 • negocjacje porozumień handlowych, 
 • przygotowanie strategii hedgingowej i wsparcie w jej realizacji

Pozyskiwanie finansowania

 • Strategia finansowania:
  • analiza potencjalnych źródeł finansowania, 
  • opracowanie strategii, 
  • budowa szczegółowego modelu finansowego, 
  • analiza bankowalności projektu
 • Pozyskiwanie inwestorów:
  • kontakt z inwestorami i instytucjami finansowymi, 
  • prowadzenie i koordynacja negocjacji umów finansowania

Skontaktuj się z nami

Wojciech Słowiński

Partner, Strategy& Polska

+48 502 184 420

Email

Bartosz Safiejko

Dyrektor, Strategy& Polska

+48 519 508 376

Email