Proces rekrutacji

Zobacz, jak wyglądają poszczególne etapy procesu rekrutacji.

W zależności od etapu Twojej kariery, proces rekrutacji, w którym weźmiesz udział, może przybrać jedną z niżej opisanych ścieżek.

Praktykant 

Proces rekrutacji na praktyki przewiduje trzy kroki:

Game-based assessment

Używane dotąd testy online zastąpiliśmy nowoczesnym i interaktywnym portalem gier rekrutacyjnych. Po pomyślnej akceptacji Twojej aplikacji, otrzymasz e-mail z zaproszeniem do zestawu gier rekrutacyjnych online. Stanowią one serię zadań mających na celu ocenę poszukiwanych przez nas umiejętności. Gra potrwa nie więcej niż 15 minut, a zaraz po jej zakończeniu, otrzymasz raport dotyczący Twoich kompetencji.

Weryfikacja języka angielskiego

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w grze, otrzymasz zaproszenie do testu z języka angielskiego. Odbywa się on na platformie Hirevue i ma formę wideo testu.

Rozmowa z managerem

Jeśli pomyślnie przejdziesz poprzednie dwa etapy, otrzymasz telefon od osoby z zespołu rekrutacji, która zaprosi Cię na spotkanie z managerem. Ta rozmowa będzie dotyczyła przede wszystkim Twoich dotychczasowych doświadczeń oraz planów i aspiracji. Pamiętaj, że rozmowa jest dla obu stron - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy wątpliwości.


Konsultant / Starszy konsultant

Proces rekrutacji na stanowisko konsultanta i starszego konsultanta przedstawia się następująco:

Krótka rozmowa telefoniczna

Po złożeniu aplikacji, Twoje CV przejdzie wstępną weryfikację. Jeśli zaprezentowany w aplikacji profil pasuje do stanowiska, osoba z zespołu rekrutacji skontaktuje się z Tobą telefonicznie, aby krótko omówić kilka istotnych kwestii. Porozmawiacie o Twoich powodach zmiany pracy, powodach aplikacji właśnie na to stanowisko w naszej firmie, czy Twoich planach rozwoju.

Rozmowy z managerami

Jeśli pomyślnie przejdziesz poprzedni etap, otrzymasz telefon od osoby z zespołu rekrutacji, która zaprosi Cię na spotkania z managerami. Te rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim Twoich dotychczasowych doświadczeń, zdobytych kompetencji, zrealizowanych projektów, a także Twoich planów, aspiracji i oczekiwań. Częścią rozmowy jest często, choć nie zawsze, business case dający możliwość zademonstrowania strategicznego i analitycznego myślenia w prawdziwym problemie biznesowym. Pamiętaj, że rozmowa jest dla obu stron - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy wątpliwości. Proces rekrutacji standardowo obejmuje trzy takie spotkania z różnymi managerami naszego zespołu.