Geoanalytics

Analizy przestrzenne pozwalają na uzyskanie nowego zestawu spostrzeżeń i wniosków poprzez wykorzystanie dedykowanych analiz biznesowych związanych z geolokalizacją w celu wsparcia podejmowania decyzji opartych na danych

Wszelkie zdarzenia, obiekty mają swoje miejsce w przestrzeni geograficznej, dlatego korzystanie z informacji opartych na lokalizacji i przeprowadzanie analiz przestrzennych wnosi dodatkowe, często odmienne perspektywy, pomagając budować dodatkową świadomość i poglądy w celu wspierania procesów decyzyjnych opartych na danych.

Analizy przestrzenne skupiają się na informacjach zorientowanych geograficznie - poprzez zastosowanie zestawu specjalistycznych technik (Systemy Informacji Geograficznej) w połączeniu z danymi geoprzestrzennymi, analizują relacje przestrzenne, interakcje oraz pozwalają odkrywać zależności pomiędzy obiektami przestrzennymi. Dzięki analizom przestrzennym klienci mogą uzyskać dostęp do tego typu informacji (np. analizując warunki na rynkach geograficznych), wdrożyć możliwości wykorzystanie technik przestrzennych w swojej firmie (definiując strategię lub wdrażając technologię GIS) lub zrozumieć złożone dane poprzez efektywną wizualizację w dedykowanych aplikacjach mapowych (np. interaktywne pulpity BI lub portale mapowe do zarządzania zasobami).


Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Analiza konkurencji i kanibalizacji

Analiza lokalizacji konkurentów i sieci własnych w celu oceny wpływu na udziały w rynku i nasycenia w sąsiedztwach geograficznych.

Usługi obejmują: 

 • dostarczanie danych lokalizacyjnych związanych z konkurentami i markami własnymi 

 • analitykę obszaru oddziaływania - pomiar nasycenia konkurencji w obszarach oddziaływania mierzonych jako czas dojazdu lub dojścia pieszo

 • dostarczanie zagregowanych widoków na temat konkurentów i intensywności kanibalizacji na poziomach regionalnych (w określonych jednostkach administracyjnych)

Analiza Whitespot

Analizy "outside-in" w celu oceny potencjału możliwości otwarć nowych lokalizacji dla analizowanych rynków

Usługi obejmują: 

 • dostarczanie danych społeczno-demograficznych (populacja, siła nabywcza, wydatki) 

 • definiowanie cech rynków poprzez analizę dodatkowych informacji o lokalizacji - lokalizacja firm, generatory ruchu (POIs), infrastruktura, czynniki środowiskowe 

 • szacowanie liczby potencjalnych otwarć w wielu scenariuszach

Optymalizacja sieci

Optymalizacja sieci lokalizacji pod kątem zapewnienia usług w najbardziej efektywny sposób, w tym identyfikacja lokalizacji do potencjalnego zamknięcia lub restrukturyzacji.

Usługi obejmują: 

 • analizę sieci w celu znalezienia najbardziej optymalnych tras dojazdu

 • zastosowanie zaawansowanych modeli przestrzennych w celu zrozumienia przepływów i zależności między podażą a popytem

Wizualizacje, mapping i BI

Przedstawianie danych w atrakcyjny wizualnie sposób, który zapewnia lepsze wrażenia i może być łatwo zrozumiały dla użytkowników końcowych. Wizualizacja danych obejmuje zakres od statycznych map po zaawansowane interaktywne pulpity i rozwiązania BI.

Usługi obejmują: 

 • Przygotowywanie dedykowanych map na potrzeby prezentacji 

 • Budowanie interaktywnych portali mapowych 

 • Opracowywanie rozwiązań BI, integrowanie wielu źródeł danych, w tym informacji o lokalizacji (Tableau, PowerBI)

Drony i analityka zdalnego monitorowania

Narzędzie Micromarket Monitor pozwala na automatyczne śledzenie rozwoju konkurencji oraz monitorowanie rozwoju danego formatu sklepu w mikroskali. Pozwala to zespołom ds. rozwoju sieci i marketingu na podejmowanie działań taktycznych w celu zwiększenia ich przewagi konkurencyjnej

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://store.pwc.pl/en/products/retail-chains-in-poland-monitoring-tool

Dopasowane rozwiązania geoprzestrzenne

Rozwiązania z użyciem technik i technologii geoprzestrzennych dostosowane do specyficznych potrzeb naszych klientów

Usługi obejmują: 

 • dedykowane podejścia do wyboru lokalizacji i oceny lokalizacji 

 • tworzenie logicznych modeli danych (format UML) i strategii geoprzestrzennych dla organizacji 

 • dedykowane rozwiązania wspierające logistykę, operacje i zarządzanie zasobami, np. analizowanie ruchu ciężarówek na podstawie sygnałów GPS, tworzenie narzędzi mapowych do analiz istniejących zasobów i oceny rynków geograficznych warunków rynkowych

 • geotargeter - wspieranie kampanii marketingowych poprzez profilowanie potencjalnych klientów i identyfikacja ich geograficznego rozmieszczenia

Retail Expander

Retail Expander to autorskie rozwiązanie pozwalające na budowę skutecznych strategii rozwoju dla sieci handlowych. Pomaga zidentyfikować najlepsze lokalizacje pod nowe otwarcia a także oszacować ich efektywność. Analizy oparte są na podstawie wiedzy eksperckiej PwC dotyczących handlu detalicznego w połączeniu z metodami statystycznymi i modelowaniem geoprzestrzennym

Usługi obejmują: 

 • budowanie predykcyjnych modeli statystycznych opartych o czynniki zewnętrzne (dane geoprzestrzenne) i wewnętrznych danych klienta w celu wyjaśnienia przychodów sklepu dla dowolnej lokalizacji 

 • szczegółową analizę charakterystyk lokalizacji i warunków rynkowych w rozbiciu geograficznym poprzez dostarczenie granularnych danych geoprzestrzennych

Contact us

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 608 333 277

Hide