Unikalne rozwiązania

Odważne i pragmatyczne podejście do strategii, połączone z dogłębną wiedzą na temat tworzenia i wdrażania zwycięskich systemów.

W Strategy& łączymy strategiczną wiedzę, umiejętność przewidywania i konkretne know-how z całej sieci PwC.

Wyróżniają nas nasze rozwiązania. Swoją wiedzę opieramy na dziesięcioleciach doświadczeń w tworzeniu strategii, które zostały zebrane w szereg metodologii, obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnych liderów biznesu. Strategia firmy to jeden z niezbędnych elementów potrzebnych do efektywnej budowy przewagi konkurencyjnej.

Niezależnie od problemu, nasze rozwiązania pomagają przekształcić wizję w rzeczywistość i zrealizować strategię w praktyce.

Capabilities-Driven Strategy + Growth

Zdolność do wygrywania i osiągania przewagi konkurencyjnej zależy nie tylko od pozycjonowania na poszczególnych rynkach, ale od spójnej strategii, która łączy te czynniki na każdym poziomie. Tylko spójna firma, która realizuje jasny kierunek strategiczny, buduje system wyróżniających możliwości oraz sprzedaje produkty i usługi rozwijane w ramach własnego systemu, może niezawodnie i trwale wygrywać z konkurencją.

Nasz punkt widzenia:

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Cyfryzacja

Dzięki cyfryzacji firmy z różnych branż ścigają się w migracji z "analogowego" podejścia do klientów, produktów, usług i modeli operacyjnych do podejścia zawsze dostępnego, działającego w czasie rzeczywistym w oparciu o szeroki zakres informacji. Niektórzy liderzy przeprojektowują swoje możliwości i modele operacyjne, aby w pełni wykorzystać technologie cyfrowe w celu dotrzymania kroku nowym potrzebom konsumentów i przyciągnięcia talentów. Inni tworzą nowe jakościowo modele biznesowe - i ogromną wartość - wokół przełomowych możliwości jakie daje cyfryzacja.

Nasz punkt widzenia:

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Fit for Growth

W nierównym środowisku biznesowym firmy muszą przekształcić sposób działania, tworząc jednocześnie zdolność do inwestowania we wzrost. Nasza metodologia Fit for Growth rozpoczyna się od sformułowania jasnego i przekonującego planu kosztów, kontynuuje budowanie dobrze przemyślanych, odpornych procesów, systemów, operacji i struktur organizacyjnych, a kończy się instytucjonalizacją możliwości, które utrzymują przepływ zasobów do "dobrych" kosztów, a z dala od "złych". Rezultatem jest adaptowalna, wysokowydajna kultura umiejscowiona na przyspieszonej ścieżce trwałego wzrostu.

Nasz punkt widzenia:

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Transformacja M&A

Wiele firm decyduje się na fuzje i przejęcia w nadziei na znalezienie ścieżki wspierającej wzrost lub decyduje się na zbycie o charakterze strategicznym. Niestety zbyt często nie udaje im się uzyskać obiecanej wartości z transakcji. Aby tego uniknąć należy: po pierwsze, koncentrować się na transakcjach o silnym uzasadnieniu strategicznym - takich, które pozwalają im rozszerzyć swoje przewagi konkurencyjne na przejmowane firmy, zapewnić lepszą gamę możliwości w ich portfelach lub wzmocnić te kompetencje, które uważają za kluczowe; po drugie, doskonale radzić sobie z przeprowadzeniem samej transakcji, biorąc pod uwagę dynamikę rynku i przeprowadzając badanie due diligence całego biznesu w zakresie kosztów, przychodów, systemów, talentów, podatków i zgodności; i po trzecie, są ekspertami w pozyskiwaniu wartości z transakcji. Gdy wszystkie trzy elementy ze sobą współgrają, firmy bezproblemowo przeprowadzają transakcje, identyfikują synergie wynikające z integracji i je realizują lub czerpią korzyści ze zbycia, dostarczając tym samym wartość interesariuszom w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Nasz punkt widzenia:

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}