Górnictwo i metale

Pozostając zwinnym wydobywamy wartość rok po roku

Przynosimy wyniki, aby na nowo zdefiniować Twoją przyszłość

Połączenie zakłóceń gospodarczych, politycznych i technologicznych spowodowało całkowitą rewolucję w przemyśle metalurgicznym i wydobywczym. Firmy, które korzystają z rozwiązań cyfrowych, takich jak powiązane ze sobą maszyny, komunikacja w czasie rzeczywistym z dostawcami i klientami oraz udoskonalanie procesów w oparciu o analizę danych, wysuwają się na prowadzenie. Czy masz odpowiednią strategię, aby konkurować i wygrywać?

W Strategy& pracujemy w czołówce firm działających w warunkach globalizacji i transformacji cyfrowej, dysponujemy umiejętnościami, technologią i skalą, aby pomóc klientom w tworzeniu strategii transformacji już od pierwszego dnia. Wiele wiodących firm z branży górniczej i metalurgicznej polega na naszych unikalnych strategiach opartych na możliwościach i strukturach Fit for Growth w zakresie wsparcia transakcji, doskonałości operacyjnej, restrukturyzacji i zarządzania innowacjami. Kiedy odblokujemy właściwą strategię dla Twojej organizacji, sięgamy do głębi zróżnicowania, której nikt inny na świecie nie jest w stanie posiadać tak jak Ty. To jest strategia, która stała się rzeczywistością.

Playback of this video is not currently available

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Strategia biznesowa

Dysponujemy umiejętnościami, technologią i skalą, aby dostarczać firmom z branży metalurgicznej i górniczej rozwiązania dostosowane do ich potrzeb w zakresie strategii rozwoju, optymalizacji portfela biznesowego i strategii wejścia na rynek. Nasze niezachwiane zaangażowanie w realizację tych celów oznacza współpracę z klientem w celu stworzenia wizji przyszłości, określenia jasnych oczekiwań i przekształcenia wizji w rzeczywistość.

Strategia transakcyjna

Pomagamy klientom w całym łańcuchu wartości procesu fuzji w zakresie oceny celów, kwantyfikacji synergii, strategii regulacyjnych i wdrażania programów integracyjnych. Oferujemy również wsparcie w zakresie strategii przejęć, wyodrębniania przedsiębiorstw, prowadzenia działalności w pomieszczeniach czystych (Cleanroom), badania due diligence oraz analizy finansowej i wyceny.

Fit for Growth

Czy Twoja firma jest gotowa do stawienia czoła największym wyzwaniom? Nasze podejście Fit for Growth* to sprawdzony model uwalniania wydajności, który pomaga firmom zarządzać kosztami w bardziej strategiczny sposób, umożliwiając im obniżenie kosztów i jednoczesny wzrost.

Strategia operacyjna

Stosujemy zasady lean, wiedzę o zaopatrzeniu i przejrzystość w zakresie produkcji, dystrybucji, transportu i zarządzania kapitałem obrotowym, aby umożliwić naszym klientom optymalizację łańcucha dostaw i operacji logistycznych. Specjalizujemy się również w definiowaniu docelowego modelu operacyjnego (procesy, organizacja, dane i IT), optymalizacji produkcji, w tym efektywności aktywów operacyjnych i przeprojektowaniu sieci produkcyjnej, analizie outsourcingu / offshoringu oraz redukcji kosztów ogólnych i administracyjnych (np. usługi wspólne, outsourcing i offshoring).

Strategia technologiczna

Naszym klientom oferujemy skuteczne, oparte na technologii oferty strategiczne, dzięki którym już dziś możemy zacząć rozwiązywać wyzwania jutra. Budujemy systemy zdolności definiujące działalność biznesową poprzez różnorodne działania, takie jak: ocena efektywności badań i rozwoju, powiązania rozwoju i marketingu oraz strategie innowacji i penetracji nowych produktów (np. druk 3D, dane i analityka w produkcji i konserwacji metali oraz analityka predykcyjna i symulacje).

Contact us

Bernard Siekański

Bernard Siekański

Director, Strategy& Polska

Tel: +48 519 505 473

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 608 333 277

Hide