Strategiczne doradztwo transakcyjne

Wykorzystanie okazji zależy nie tylko od stworzenia właściwej wizji strategicznej, ale także od szybkiej i zwinnej realizacji. Strategy& Deals zapewnia szczegółowe spojrzenie na branże i aktualne trendy wykorzystując globalną sieć ekspertów. Jesteśmy zarówno kreatywni, jak i pragmatyczni w naszym podejściu, pomagając naszym klientom w formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych pytań. Zaczynając od oceny potencjalnego wpływu zmian w branży, aż po pomoc w przeprowadzeniu skomplikowanych transakcji, odkrywamy możliwości uzyskania większej wartości, jednocześnie wspierając klienta w osiągnięciu jego celów strategicznych.

  • Strategia korporacyjna: planowanie strategiczne i biznesowe, strategia wzrostu i M&A, strategia portfelowa i strategia wejścia na rynek
  • Transakcje: tworzenie wartości (Value Creation Plan), w tym definiowanie i kalkulacja synergii, Commercial Due Diligence, strategia wyjścia i Vendor Due Diligence
  • Proces integracji: integracja potransakcyjna (PMI)
    • Sprzedaż i marketing: doskonałość komercyjna, optymalizacja cen, zarządzanie kanałami sprzedaży
    • Target Operating Model: połączony model logistyczny, wspólne zakupy, produkcja oraz funkcje wsparcia (w tym SSC)
Deals strategy

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

+48 608 333 277

Email

Michał Sławuta

Senior Manager, Strategy& Polska

+48 519 507 562

Email