Strategia biznesowa

Zapewniamy know-how, technologię i skalę działania, aby wykorzystać największe atuty Twojej firmy.

Nadszedł czas, aby na nowo ukształtować sposób prowadzenia Twojej działalności gospodarczej

Świat jest pełen ryzyka i wyzwań, od zakłóceń po globalizację. Nowa gospodarka jest definiowana przez technologię i płynność. Wszystkie te zmiany wpływają na sposób, w jaki klienci wybierają swoją rolę w łańcuchu wartości, oraz na to, jak mogą pozycjonować się w celu uzyskania rzeczywistej przewagi konkurencyjnej. Może to oznaczać konieczność ponownego przemyślenia istoty i funkcji firmy lub przyjęcia nowych modeli biznesowych.

Dzięki skodyfikowanym narzędziom i metodologii planowania strategicznego pomagamy klientom od samego początku poprawiać wyniki i pozycjonować się na sukces. Współpracując ze sobą, skupiamy się na różnicowaniu możliwości, obniżaniu kosztów w celu reinwestycji we wzrost, wykorzystaniu cyfryzacji i otwieraniu drzwi dla fuzji i przejęć.


Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Strategia korporacyjna

Pomagamy klientom poprawić ich wyniki, poprzez ocenę, w jaki sposób zmiany wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na postępy w realizacji celów strategicznych, przewidując i analizując dynamikę konkurencji oraz uwzględniając kluczowe możliwości naszych klientów.

Nasze usługi:

  • Rentowność ośrodków korporacyjnych
  • Strategie przedsiębiorstw
  • Procesy planowania rocznego
  • Planowanie scenariuszowe
  • Planowanie strategiczne
  • Wargaming

Strategia wzrostu organicznego

Wzrost organiczny może wydawać się trudniejszy niż kiedykolwiek, ale wykorzystujemy sprawdzone strategie oraz korzyści płynące z globalnej sieci PwC, aby pomóc naszym klientom w pełni wykorzystać okazje wynikające ze zmieniającego się otoczenia rynkowego. Koncentrujemy się na ulepszaniu lub budowaniu wyróżniających się kompetencji, kluczowych do zwiększenia udziału w rynku.

Strategia portfela produktów

Dobry produkt lub usługa, same w sobie, nie wystarczą już do osiągnięcia sukcesu. Koniecznością stało się doskonałe zarządzanie portfelem. Pomagamy klientom dokonywać mądrych inwestycji kapitałowych, aby wykorzystać ich największe atuty i napędzać przyszły rozwój. Nasz wgląd w rynek i metodologia zapewnią, że Wasze portfele i zasoby będą spójne z ogólnymi celami i strategiami, a także pomogą w szybkim reagowaniu na zmiany rynkowe.

Pricing i Revenue management

Dostosowanie właściwej strategii cenowej do cyklu życia produktu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Ustalanie cen musi odbywać się w kontekście szerszego rynku - klientów, kanałów i konkurencji - oraz być zgodne z ogólną strategią firmy. W zakresie ustalania cen i polityk promocyjnych pomagamy klientom opracowywać całościowe strategie, które wspierają rentowny wzrost i optymalizują pozyskiwanie wartości.

Nasze usługi:

  • Strategie modeli pricingowych i przychodowych
  • Optymalizacja portfela klientów oraz rentowności
  • Skuteczność promocji handlowych i rabatów

Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy

Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy oznacza wybór sposobu działania, który ma największą wartość wewnętrzną. Pomagamy klientom zwiększać ich wartość dla akcjonariuszy poprzez wyznaczanie celów opartych na ugruntowanej znajomości źródeł wzrostu wartości oraz czynników wpływających na ich zmiany. Następnie identyfikujemy i budujemy kompetencje na poziomie przedsiębiorstwa i jednostek biznesowych, które będą napędzać zrównoważony wzrost w długim okresie.

Planowanie strategiczne

W dłuższej perspektywie planowanie strategiczne przynosi znaczące korzyści dzięki ciągłej ocenie wyników firmy w odniesieniu do celów strategicznych oraz wykorzystaniu punktów odniesienia do określenia, w jaki sposób zmiany zewnętrzne wpływają na postępy. Pomagamy klientom zbudować i utrzymać odpowiedni system planowania i zarządzania wydajnością, z jasno sprecyzowanymi celami i wskaźnikami pozwalającymi utrzymanie się na właściwej ścieżce.

Contact us

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 608 333 277

Maciej Kroenke

Maciej Kroenke

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 502 380 595

Hide