Leadership

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski jest Partnerem Zarządzającym Strategy& w Polsce. Ponadto stoi na czele centrum kompetencyjnego dóbr konsumenckich i handlu detalicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Krzysztof posiada przeszło 20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym, operacyjnym, organizacyjnym i transakcyjnym w branży FMCG i retail.

Pracował dla klientów w całym regionie CEE wspierając ich w budowie strategii korporacyjnych, programów doskonałości operacyjnej, strategii formatu czy ekspansji. Prowadził także kilkadziesiąt projektów Commercial (Vendor) DD oraz szereg projektów Post Merger Integration.

Krzysztof jest absolwentem studiów MBA na Kellogg School of Management oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

 


Krzysztof Badowski

Maciej Kroenke

Maciej Kroenke jest partnerem i liderem zespołu Revenue Management w Europie Środkowo-Wschodniej.

Maciej posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym. Pracuje z szeregiem detalistów obecnych zarówno w modelach mieszanych jak i pure-play.

Odpowiada za doradztwo strategiczne w zakresie transformacji cyfrowych, strategii cenowych, customer experience oraz lojalności klientów. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu stroną przychodową i rozwoju strategii nakierowanych na konsumenta w oparciu o zaawansowaną analitykę. Doradzał czołowym polskim i międzynarodowym firmom działającym w sektorze B2C i B2B. Praktyk, z bogatym doświadczeniem zdobytym jako interim manager odpowiadający za monetyzację.

Występuje na wielu konferencjach, jest także autorem licznych publikacji w zakresie revenue management.

 


Grzegorz Laptas

Grzegorz Łaptaś

Grzegorz Łaptaś jest jednym z liderów Strategy& w Polsce. Pracuje głównie dla sieci handlowych (spożywczych, farmaceutycznych, odzieżowych i mediowych) oraz dla producentów (FMCG, dóbr trwałych i przemysłowych).

Ma prawie 20 lat doświadczenia na polskim rynku spożywczym i zajmuje się szerokim zakresem tematów, obejmującym strategię i wzrost, innowacje, zarządzanie przychodami, route-to-market, reorganizacje i integracje firm a także programy oszczędności kosztów.

Uczestniczył również w kilkudziesięciu Commercial Due Diligence po stronie kupującej i sprzedającej, dla inwestorów branżowych i finansowych