Zdrowie

Robienie tego co właściwe jest najsilniejszym czynnikiem różnicującym

Wymyślenie na nowo opieki zdrowotnej w obliczu niepewnej przyszłości.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat branża opieki zdrowotnej poczyniła ogromne postępy, znacznie poprawiając jakość życia ludzi i wydłużając średnią długość życia. Jednak postęp technologiczny związany z big data, sztuczną inteligencją, opieką wirtualną i medycyną precyzyjną przynosi nowe wyzwania i możliwości.

Patrząc w przyszłość, płatnicy, systemy opieki zdrowotnej, firmy z sektora life sciences, agencje publiczne i organizacje pozarządowe muszą znaleźć sposób na zarządzanie kosztami przy jednoczesnym kontynuowaniu świadczenia najwyższej jakości opieki opartej na wartości i innowacjach. Jako jedyna firma strategiczna działająca w skali globalnej, będąca częścią sieci o szerokim i głębokim doświadczeniu w zakresie możliwości, możemy od samego początku przedstawić jasną wizję tego, co jest możliwe, a także wybory, których należy dokonać, aby odnieść sukces.

Playback of this video is not currently available

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Strategia Capabilities-Driven + Growth

Nasze podejście, oparte na wyróżniających się możliwościach, pozwala firmom z sektora opieki zdrowotnej skupienie się na swoich największych atutach i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Nasze usługi obejmują strategię wzrostu, zarządzanie portfelem, strategię transakcyjną, model operacyjny, strategię funkcjonalną oraz identyfikację i budowanie potencjału.

Konsumeryzacja

Z uwagi na to, że plany opieki zdrowotnej, świadczenie usług medycznych, a nawet usługi administracyjne są reorientowane w taki sposób, aby skupiać się na jednostakch i rodzinach, pomagamy płatnikom, szpitalom i systemom opieki zdrowotnej oraz firmom z sektora life sciences budować strategie, które w pełni angażują klientów w kompleksowe doświadczenia.

Strategia transakcyjna

Nasza sprawdzona wiedza branżowa i doświadczenie funkcjonalne oznaczają, że otrzymują Państwo godne zaufania wsparcie na wszystkich etapach procesu transakcyjnego. Nasi klienci otrzymują strategie przejęć, komercyjne badania due diligence, kształtowanie transakcji, doradztwo regulacyjne, przygotowanie Day One oraz integrację po fuzji lub przejęciu.

Strategia cyfrowa

Pomagamy klientom z sektora opieki zdrowotnej budować ich możliwości i modele operacyjne, aby w pełni wykorzystać technologie cyfrowe, dotrzymując kroku "podłączonym" klientom dzięki zintegrowanym systemom elektronicznej dokumentacji medycznej i platformom wirtualnej opieki, a także przyciągając największe talenty.

Strategia technologiczna

Współpracujemy z systemami opieki zdrowotnej, płatnikami, firmami z sektora life sciences, agencjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, pomagając im w integracji i wykorzystaniu kluczowych technologii, takich jak chmura i inne specjalistyczne oprogramowania, we wszystkich jednostkach biznesowych, przy jednoczesnym budowaniu zaufania klientów i dostosowaniu wszelkich przekształceń do kultury organizacyjnej. Pomagamy zwiększać możliwości analityczne, podnosić doskonałość operacyjną dzięki zaktualizowanym systemom i architekturze oraz usprawniać dostarczanie produktów i usług.

Contact us

Michał  Sławuta

Michał Sławuta

Vice-director, Strategy& Polska

Tel: +48 519 507 562

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 608 333 277

Hide