Chemia

Od niepewności do możliwości

Rozwiązania sprawdzające się w warunkach rosnącej niepewności

Głównym źródłem wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy chemiczne nie jest rosnąca konkurencja czy postępująca komodytyzacja biznesu. Jest nim skrajnie nieprzewidywalne otoczenie ekonomiczne i geopolityczne. Obejmuje ono szereg czynników takich jak wojny handlowe, skomplikowane regulacje, zagrożenia cyberbezpieczeństwa, wahania popytu na kluczowych rynkach (np. rynek chiński), wysokie ceny surowców energetycznych czy rosnące ryzyko dla globalnych łańcuchów dostaw. Ponadto, zauważalny jest również długoterminowy wpływ trendów zrównoważonego rozwoju i przyspieszającej cyfryzacji. 

W Strategy& pomagamy naszym klientom wyznaczyć jasną ścieżkę, aby mogli oni w dalszym ciągu rozwijać się w warunkach rosnącej niepewności. Ścieżkę, która uwzględnia silne strony ich biznesów w sposób pozwalający im kontrolować i definiować swoją przyszłość. Rozumiemy dynamikę sektora chemicznego na przestrzeni całego łańcucha wartości, a nasza strategia jest zbudowana tak, aby jak najszybciej przynosić rezultaty. W Strategy& pokazujemy klientom, co jest możliwe i co należy zrobić, aby odnieść sukces.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Strategia biznesowa

W zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym środowisku dysponujemy umiejętnościami, technologią i skalą, aby dostarczać rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie rozwoju firmy, optymalizacji portfela i alokacji kapitału. Współpracujemy z klientami w celu stworzenia wizji przyszłości, określenia jasnych oczekiwań i przekształcenia wizji w rzeczywistość - zapewniając dalszy wzrost i poprawę marży.

Strategia operacyjna

Posiadamy przekrojowe kompetencje w zakresie zrównoważonej optymalizacji bazy kosztowej naszych klientów. Wykorzystujemy szerokie możliwości w zakresie źródeł dostaw materiałów bezpośrednich i pośrednich, poprawy efektywności sprzedaży, redukcji kosztów ogólnych i administracyjnych (np. usługi wspólne, outsourcing), optymalizacji procesów i łańcucha dostaw (np. optymalizacja logistyki, poprawa efektywności aktywów operacyjnych, modernizacja sieci produkcyjnej).

Strategia organizacyjna

Nasi eksperci dysponują specjalistyczną wiedzą w zakresie opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych. Wspieramy naszych klientów w transformacjach organizacyjnych oraz funkcjonalnych. Przeprowadzamy również oceny efektywności organizacyjnej. Tworzymy strategie z uwzględnieniem zarówno formalnych, jak i nieformalnych aspektów organizacji, tak aby proces zarządzania zmianą od samego początku przynosił pozytywne rezultaty.

Strategiczne doradztwo transakcyjne

Dzięki naszej sprawdzonej wiedzy branżowej i doświadczeniu funkcjonalnemu, zapewniamy godne zaufania wsparcie na wszystkich etapach procesu transakcyjnego. Nasi klienci otrzymują praktyczne doradztwo w zakresie strategii i wyceny portfela, identyfikacji i oceny celów strategicznych, strategii przejęć, kwantyfikacji synergii, badania due diligence (w tym Commercial Due Diligence), strukturyzowania transakcji, doradztwa regulacyjnego, przygotowania Day One oraz integracji potransakcyjnej.

Strategia ESG

Rosnące oczekiwania społeczne dotyczące dekarbonizacji i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej wywierają coraz większą presję na spółki z branży chemicznej na całym świecie. Jako Strategy& opracowujemy dla naszych klientów strategie ESG, które pomagają im w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. Wdrażamy również u naszych klientów elementy ESG do codziennych działań oraz wspieramy ich w raportowaniu niefinansowym.

Przygotowanie i realizacja inwestycji rozwojowych oraz megaprojektów

Niezależnie od tego, czy prowadzisz wiele projektów w ramach swojej podstawowej działalności jako źródło przewagi konkurencyjnej, czy też realizujesz jedną inwestycję rozwojową raz na dekadę i potrzebujesz jednorazowego zwiększenia swoich możliwości, możemy Ci pomóc. Jesteśmy znani ze swojej umiejętności współpracy i nieszablonowego myślenia, co pozwala na strategiczną poprawę wyników megaprojektów i inwestycji rozwojowych, które są realizowane na czas, w ramach budżetu i przy zachowaniu najwyższej jakości prac.

Skontaktuj się z nami

Wojciech Słowiński

Partner, Strategy& Polska

+48 502 184 420

Email

Bartosz Safiejko

Director, Strategy& Polska

+48 519 508 376

Email