Strategie technologiczne

Tworzenie właściwych połączeń, budowanie potencjału cyfrowego, przekształcanie wizji w rzeczywistość

Redefiniowanie możliwości, które daje technologia.

Firmy odnoszące sukcesy muszą dokonywać trudnych wyborów dotyczących sposobu wykorzystania technologii i ukierunkowania inwestycji w IT. Przy tak wielu możliwościach w zakresie przetwarzania w chmurze, bezpieczeństwa cybernetycznego, specjalistycznego oprogramowania i innych usług operacyjnych, a także nowych technologii, takich jak uczenie maszynowe, blockchain i drony, zwycięska strategia oparta na różnicowaniu kompetencji jest niezbędna do utrzymywania długoterminowego wzrostu.

W Strategy& współpracujemy z naszymi klientami w celu zintegrowania i wykorzystania technologii we wszystkich jednostkach biznesowych, budując jednocześnie zaufanie klientów i dostosowując wszelkie transformacje do kultury organizacyjnej. Pomagamy pogłębiać możliwości analityczne, podnosić doskonałość operacyjną poprzez unowocześnianie systemów i architektury, a także usprawniać dostarczanie produktów i usług. Jest to możliwe dzięki wprowadzaniu odważnych i pragmatycznych rozwiązań, które rozwiązują dzisiejsze problemy, a jednocześnie pozwalają osiągać wyniki w przyszłości. W coraz większym stopniu trwała przewaga konkurencyjna zależy od posiadania odpowiedniej strategii technologicznej, która zapewni doskonałość operacyjną, sprawność i innowacyjność. A kiedy strategia jest już opracowana, dysponujemy umiejętnościami i globalną skalą, aby pomóc w jej opracowaniu i pełnym wdrożeniu.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Strategia i transformacja cyfrowa

Dokonywanie właściwych inwestycji w technologie cyfrowe może być trudne. Dzięki określeniu konkretnych celów i wskaźników wydajności zapewniamy doradztwo strategiczne, a także testy i kontrole już na etapie projektowania. Pozwala to zapewnić, że wdrażanie rozwiązań cyfrowych przebiega zgodnie z planem i budżetem, a nawet je wyprzedza. Pomagamy naszym klientom dopasować wszystkie rozwiązania cyfrowe do celów biznesowych i ostrożnie zarządzamy zmianami wśród pracowników.

Technologiczny model operacyjny i jego organizacja

Tworzymy modele operacyjne dostosowane do potrzeb, zakotwiczone w strategii biznesowej i oparte na nowoczesnych technologiach, takich jak chmura i XaaS. Dostarczamy rozwiązania, które umożliwiają wydajnym zespołom realizację procesów dostaw i nowych strategii zaopatrzenia. W wyniku zmiany sposobu działania nasi klienci odnotowują niższe koszty prowadzenia organizacji oraz większe inwestycje w technologie korporacyjne i produktowe, które mają rzeczywisty wpływ na ich działalność

Architektura możliwości technologicznych

Firmy obciążone długiem technologicznym, starszymi architekturami aplikacji i przestarzałą infrastrukturą potrzebują więcej czasu i pieniędzy, aby stworzyć nowe możliwości biznesowe. Współpracujemy z klientami w celu strategicznego projektowania i rozwijania nowych architektur korporacyjnych z wykorzystaniem elastycznych platform (np. chmury, XaaS i mikroautomatyzacji), które są bardziej wydajne, łatwiejsze do rozbudowy i tańsze w utrzymaniu.

Fit for Growth w Technologii

Inteligentne skalowanie często polega na zmianie sposobu działania zespołów, przekierowaniu zasobów z działań o niskiej wartości na inwestycje o wysokiej wartości. Pomagamy naszym klientom stać się  silniejszymi i gotowymi na rozwój - poprzez skupienie się na technologii, która zapewnia przewagę strategiczną. Wykorzystujemy nowoczesne techniki zarządzania, takie jak automatyzacja procesów i strategie sourcingu nowej generacji, napędzając stale ulepszane cyfrowe i informatyczne modele operacyjne.

Analityka i zarządzanie informacją

W Strategy& doradzamy naszym klientom, jak zarządzać i wykorzystywać ogromne ilości danych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz jak strategicznie wykorzystywać analitykę do podejmowania decyzji organizacyjnych. Dysponujemy również umiejętnościami, doświadczeniem i globalną skalą, dzięki którym możemy realizować strategie związane z zaawansowanymi możliwościami, takimi jak big data, modelowanie predykcyjne i machine learning.

Contact us

Marek Kotulski

Marek Kotulski

Vice-director, Strategy& Polska

Tel: +48 519 507 743

Maciej Kroenke

Maciej Kroenke

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 502 380 595

Hide