Strategia ESG

Zrównoważony rozwój jest jedną z najbardziej istotnych i jednoczących kwestii naszych czasów: studenci na całym świecie opowiadają się za intensyfikacją działań w zakresie zmian klimatycznych. Rządy i instytucje zobowiązują się do wspierania kampanii ONZ, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych. Inwestorzy, z kolei, odnotowują znaczny wzrost inwestycji w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG).

Biorąc pod uwagę powyższe trendy, nadszedł czas, aby przemyśleć i zmienić swoje podejście do zrównoważonego rozwoju. Zamiast postrzegać go jako środek zgodności z wymogami prawnymi lub jako sposób na utrzymanie licencji na prowadzenie działalności, zrównoważony rozwój powinien być w pełni zintegrowany z ekosystemem firmy. Jeśli podejdzie się do niego holistycznie, zrównoważony rozwój może być źródłem tworzenia wartości i przewagi konkurencyjnej. Aby w pełni wykorzystać potencjał wpływu zrównoważonego rozwoju na Twoją firmę, musisz opracować i wdrożyć przyszłościowy model biznesowy. Demonstrując swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, możesz zbudować większe zaufanie i lojalność wśród swoich inwestorów, pracowników i klientów.

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027
ESG w dobrach konsumenckich  i handlu detalicznym:  nadal deklaracje  a nie rzeczywistość

Raport PwC | Strategy&

ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje, jeszcze nie rzeczywistość

Szanse i ryzyka związane z ESG mają coraz bardziej mierzalny wpływ również na sektor handlu i dóbr konsumpcyjnych. Budowanie “zrównoważonej” marki staje się odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów i partnerów biznesowych. Podjęcie przez firmy takich działań, jak ograniczenie śladu węglowego, zmniejszenie zużycia wody czy weryfikacja łańcucha dostaw pod kątem pochodzenia surowców, będzie mieć długofalowo pozytywny wpływ na otoczenie.

Sprawdź raport PwC & Strategy& i poznaj wpływ szans i ryzyk związanych z ESG na sektor handlu i dóbr konsumpcyjnych.

Przeczytaj raport

Uwolnij przyszły sukces swojej firmy
dbając jednocześnie o ludzi, planetę i zysk.

Nasze usługi

Unikalne rozwiązania dla każdej branży

Rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju niesie ze sobą wiele możliwości, ale także potencjał zakłócający. Nasi eksperci branżowi mogą pomóc Ci poruszać się w czasach niepewności i odkrywać nowe szanse.

Przemysł chemiczny

Zrównoważony rozwój w przemyśle chemicznym

Zrównoważony rozwój nie jest nowym odkryciem w przemyśle chemicznym - inicjatywa Responsible Care® powstała w 1985 roku. Od dziesięcioleci firmy z branży chemicznej zajmują się tematami w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz wpływu na środowisko i zdrowie ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy i rosnącą świadomość społeczną.

Pobierz Raport (PDF, 867 KB)

Produkcja przemysłowa

Zrównoważony rozwój w produkcji przemysłowej

Z uwagi na rosnący nacisk ze strony klientów, instytucji finansowych i konkurentów na zrównoważony rozwój, firmy zajmujące się produkcją przemysłową zaczęły coraz bardziej skupiać się na strategii zrównoważonego rozwoju. Strategia dostosowana do możliwości firmy jest potrzebna, aby przenieść zrównoważony rozwój na przewagę konkurencyjną. W związku z tym należy wziąć pod uwagę nie tylko własną pozycję firmy, ale także cały łańcuch wartości.

Pobierz Raport (807 KB)

Przemysł naftowo-gazowy

Zrównoważony rozwój w przemyśle naftowo-gazowym

Rosnące oczekiwania społeczne dotyczące energii odnawialnej i dekarbonizacji wywierają coraz większą presję na spółki naftowo-gazowe. Ewolucja polityki i regulacji dotyczących zmian klimatycznych, aktywizm opinii publicznej i akcjonariuszy, a także zmieniające się strategie inwestycyjne dużych graczy finansowych są kluczowymi czynnikami skłaniającymi przemysł naftowo-gazowy do inwestowania w "zieloną" energię i ograniczania emisji.

Pobierz Raport (967 KB)

Sustainability in the oil and gas industry

Energia i media

Przystępna, niezawodna i zielona energia dla każdego

Przedsiębiorstwa energetyczne od dawna odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej, przyczyniając się do zapewnienia bezpiecznych dostaw energii i dekarbonizacji. Społeczeństwo nigdy nie było bardziej zaangażowane w obecną debatę na temat rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie, gospodarce i środowisku. Przedsiębiorstwa energetyczne będą potrzebowały kompleksowego podejścia, aby wykorzystać możliwości, jakie przyniosą te zmiany oraz aby podnieść rangę kwestii zrównoważonego rozwoju i wyznaczyć nowe standardy.

Pobierz Raport (PDF, 898 KB)

Affordable, reliable and green energy for everyone

Handel detaliczny i konsumenci

Zrównoważony rozwój w handlu detalicznym, spożywczym i modzie

Rosnąca świadomość konsumentów i społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju wywiera coraz większą presję na firmy z branży detalicznej, spożywczej i odzieżowej. Opracowanie wspólnej strategii zrównoważonego rozwoju dla całej branży jest konieczne, aby sprostać kluczowym wyzwaniom i osiągnąć długoterminowy sukces.

Zrównoważony rozwój w handlu detalicznym (PDF, 1.2 MB)

Zrównoważony rozwój w handlu spożywczym (PDF, 1 MB)

Zrównoważony rozwój w modzie (PDF, 838 KB)

Transport i logistyka

Zrównoważony rozwój w transporcie i logistyce

Chociaż jest to obecnie gorący temat w branży transportowej i logistycznej, wiele firm nadal reaguje defensywnie na zrównoważony rozwój. Aby zapewnić rozwiązania transportowe zgodne z wymogami klimatycznymi, środowiskowymi i społecznymi, a także solidne łańcuchy transportowe, które przyczyniają się do spłaszczenia krzywej klimatycznej, wspieramy naszych klientów w opracowywaniu strategii zrównoważonego rozwoju w pięciu krokach.

Pobierz Raport (1.2 MB)

Inteligentna mobilność

Gdy ludzkość i technologia spotykają się na drodze

Odwiedź nasz Smart Mobility Hub - niezbędne źródło najnowszych perspektyw, które definiują nasze wspólne wyzwania związane z mobilnością i pomagają znaleźć najmądrzejsze rozwiązania.

Od miast i infrastruktury miejskiej, po automatyzację i nieuchronne wyzwania prawne - dbamy o to, aby następny przystanek był nowym początkiem dla wszystkich.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Agata Katyl

Dyrektorka, Strategy& Polska

+48 519 507 174

Email

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

+48 608 333 277

Email

Contact us

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 608 333 277

Agata Katyl

Agata Katyl

Dyrektorka, Strategy& Polska

Tel: +48 519 507 174