Strategia organizacyjna

Projektowanie rozwiązań organizacyjnych, które sprawdzą się w nieznanej przyszłości

Podejmowanie zmian, wspieranie ludzi

Połączenie zmian demograficznych i nowych technologii, takich jak automatyzacja czy sztuczna inteligencja, stwarza nowe strategiczne możliwości organizacyjne we wszystkich branżach: zdalne, zwinne i elastyczne zespoły. Angażujące i celowe środowiska. Jednocześnie jednak starzejący się pracownicy i inercja kulturowa stanowią wyzwanie.

W Strategy& pracujemy w czołówce firm zajmujących się zarządzaniem zmianą, współpracując z klientami w celu wykorzystania potencjału cyfryzacji - przełamując wypróbowane i prawdziwe poziomy kulturowe i zespołowe, jednocześnie minimalizując ryzyko. Doradzamy klientom, jak budować firmy oparte na celu, w których ludzie chcą brać udział. Jeśli organizacja nie spełnia oczekiwań swoich pracowników lub interesariuszy, przyczyną może być niewłaściwie dopasowana strategia w wielu złożonych, wzajemnie na siebie oddziałujących elementach organizacyjnych firmy. Nasi eksperci mogą pomóc w ocenie i ponownym zdefiniowaniu celów strategicznych, a następnie w określeniu i wdrożeniu zmian niezbędnych do stworzenia firmy dostosowanej do potrzeb. To jest strategia, która stała się rzeczywistością.

Playback of this video is not currently available

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Aby transformacja organizacyjna odniosła sukces, musi zostać zinternalizowana i doświadczana przez pracowników. Nasze strategie są opracowywane z uwzględnieniem holistycznego spojrzenia, które obejmuje zarówno formalne, jak i nieformalne aspekty organizacji - tak, aby od samego początku naszego zaangażowania wprowadzać realne zmiany i osiągać wyniki, które zdefiniują na nowo Twoją firmę na długie lata.

Aby dostarczać rozwiązania, które sprawdzą się w nieznanej przyszłości, zaczynamy od narzędzi jakościowych i ilościowych, które pomagają nam zrozumieć, jak Twoja organizacja wypada na tle konkurencji.

Posiadamy doświadczenie w zakresie:

 • Diagnostyki i oceny DNA organizacji 
 • Oceny efektywności i skuteczności organizacji 
 • Oceny charakterystyki kulturowy przedsiębiorstwa 
 • Oceny praw do podejmowania decyzji 
 • Zaawansowanej analiza danych 
 • Benchmarkingu

Wspieramy klientów w przeprojektowywaniu ich modelu operacyjnego za pomocą strategii, która jest wykonalna - zdefiniowana przez zdecydowane wybory i silną wizję przyszłości - wszystko począwszy od pierwszego kroku.

Nasze usługi obejmują:

 • Reorganizację w celu uzyskania przewagi strategicznej, innowacji lub większej wydajności 
 • Przeprojektowanie roli centrum korporacyjnego i jednostek biznesowych 
 • Strategia usług wspólnych i globalnych usług biznesowych 
 • Integracja i rozwój możliwości cyfrowych 
 • Strategia i projektowanie formalnych i nieformalnych modeli operacyjnych 
 • Transformacja zarządzania wydajnością, w tym opracowanie środków, mierników i zachęt

Aby pomóc w obniżeniu kosztów i odblokowaniu pełnego potencjału, nasza praca obejmuje wiele płaszczyzn, takich jak struktura, procesy, narzędzia, talenty i kultura. Określając czynniki sprzyjające zmianom oraz ich bariery, możemy określić nieformalne i formalne mechanizmy promujące kluczowe zachowania, które zmieniają sposób myślenia i mają długoterminowy wpływ na wyniki.

Specjalizujemy się w:

 • Integracji i rozwoju potencjału cyfrowego 
 • Poprawie wydajności i efektywności SG&A 
 • Transformacji funkcjonalnych modeli operacyjnych i budowaniu potencjału 
 • Projektowaniu modeli procesów end-to-end i interakcji międzyfunkcjonalnych

Pomagamy klientom wypełnić lukę między strategią a jej realizacją poprzez wykorzystanie ich kultury korporacyjnej, sprawdzonych w praktyce metodologi i ukierunkowanego przywództwa opartego na pracach wiodącego doradcy ds. strategii organizacyjnych i autora bestsellerów Jona Katzenbacha.

Nasze usługi obejmują:

 • Ewolucję kultury i rozwój organizacji nieformalnej 
 • Efektywność zespołu przywódczego 
 • Rozwój zachowań krytycznych podczas zmian transformacyjnych 
 • Budowanie dumy 
 • Transformacja wydajności pierwszej linii

Contact us

Agata Katyl

Agata Katyl

Director, Strategy& Polska

Tel: +48 519 507 174

Hide