Retail Growth Toolkit

Znaczenie zarządzania promocjami w handlu detalicznym

Rosnące i nieefektywne budżetowanie handlowe obniża rentowność sprzedawców detalicznych w Europie. Zastosowanie odpowiedniej strategii i analityki może doprowadzić do znacznego wzrostu zysków poprzez optymalizacje promocji.

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu promocjami w handlu detalicznym pozwoliło nam na zidentyfikowanie kilku najczęściej pojawiających się problemów:

 • Potrzeba planowania promocji w oparciu o analizę danych 
 • Złożoność procesu planowania działań promocyjnych 
 • Nieefektywna metodologia promocji i przypadkowy wybór mechaniki promocyjnej 
 • Brak lub nieefektywne narzędzia wykorzystywane do prognozowania 
 • Brak optymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI) oraz trudności w mierzeniu i zarządzaniu innymi wskaźnikami wydajności

Playback of this video is not currently available

2:21

Nasze rozwiązanie - Retail Growth Toolkit

Retail Growth Toolkit adresuje kluczowe problemy i wpisuje się w typowy proces zarządzania i planowania promocji. Poprzez integracje wielu źródeł danych oraz algorytmy prognozowania AI, rozwiązanie wspiera wszystkie kluczowe obszary analityczne. Ponadto sposób organizacji modułów ułatwia współpracę pomiędzy wieloma działami podczas procesu planowania promocji.

Poproś o demo

Korzyści techniczne i integracja danych

 • Łatwość wdrożenia (opcja pudełkowa) 
 • Integracja wielu źródeł danych 
 • Jedno źródło danych analitycznych dla wszystkich działów 
 • Możliwość personalizacji interfejsu
 • Łatwe zarządzanie i utrzymanie danych oraz słowników 
 • Możliwość śledzenia i łatwość audytu danych 
 • Rozwiązanie w chmurze ułatwiające skalowalność i zarządzanie wydajnością 
 • Rozwiązanie AI w prognozach zapewnia samouczenie się na podstawie rosnących zbiorów danych

Skontaktuj się z nami

Maciej Kroenke

Partner, Strategy& Polska

+48 502 380 595

Email

Marek Kotulski

Wicedyrektor, Doradztwo strategiczne, Strategy& Polska

+48 519 507 743

Email