Biometan w Polsce

Rosnąca rola biometanu w transformacji energetycznej

Unia Europejska przechodzi obecnie transformację w kierunku bardziej zrównoważonego ​i niskoemisyjnego miksu energetycznego. Fundamentem tego procesu jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Należą do nich biogaz i biometan (oczyszczona forma biogazu), których łączny potencjał może pozwolić ograniczyć światowe emisje gazów cieplarnianych nawet ​o 10-13% A jak wyglądają perspektywy rozwoju produkcji biometanu w Polsce? O tym w najnowszym raporcie Strategy&: Jak biometan posłuży w transformacji energetycznej?​

Raport: Biometan w Polsce

Bartosz Safiejko
Dyrektor
Strategy& w Polsce

Wojciech Słowiński
Partner
Strategy& w Polsce

 

Transformacja energetyczna jest jednym z kluczowych wyzwań dla Unii Europejskiej i wielu przedsiębiorstw działających w jej państwach członkowskich. Działania transformacyjne są wynikiem dostosowania się do regulacji środowiskowych powstających w celu walki ze zmianami klimatycznymi, ale wpływ na nie ma również aktualna sytuacja geopolityczna i chęć uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z niepewnych politycznie kierunków. ​


Biometan - klucz do niskoemisyjnej transformacji energetycznej

Skuteczne przejście przez proces transformacji energetycznej będzie jednym z najważniejszych czynników, który zadecyduje o możliwości zachowania konkurencyjności zarówno polskiej, jak i europejskiej gospodarki.​ W procesie tym kluczową rolę odgrywać mają odnawialne źródła energii. Jednym z nich jest biometan, który stanowi niskoemisyjną alternatywę dla gazu ziemnego. ​

Biometan stanowi również istotny element w osiągnięciu niezależności energetycznej. Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej, do 2030 roku jest on w stanie zastąpić aż 20% gazu importowanego w 2021 roku z Rosji.

Biometan jest szansą na dekarbonizację transportu, który według IEA (International Energy Agency) odpowiada za 1/3 globalnej emisji CO2. Dzięki możliwości osiągnięcia ujemnej emisyjności, wystarczy jedynie:

  • 80% udziału bio-LNG w miksie paliwowym pojazdu ciężkiego, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. 
  • 20% udziału bio-LNG w żegludze, aby zredukować emisję CO2 o 1/3 (w porównaniu do jednostek zasilanych w całości olejem napędowym).

 

Cele UE dot. redukcji emisji transportu ciężkiego*
Cele UE dot. redukcji emisji transportu autobusowego**

*redukcja w porównaniu do emisji z 2008 r.

**propozycja KE, wstępnie zatwierdzona przez Radę Europejską i europarlament, redukcja w porównaniu do 2019 r.


Europejscy liderzy w produkcji biometanu

Potencjał biometanu w transformacji energetycznej został dostrzeżony przez kraje Europy Zachodniej już kilka lat temu, co zaowocowało stopniowym wprowadzaniem odpowiednich strategii i regulacji. Przykład Francji uwidacznia kluczową rolę, jaką pełni długoterminowa strategia w dokonaniu tej transformacji.

We Francji w 2007 roku odbyła się seria multipartyjnych debat na temat polityki środowiskowej i zrównoważonego rozwoju. Pokłosiem „okrągłego stołu” były dwa akty Grenelle, które kolejno wskazały strategię i cele środowiskowe oraz sposób ich implementacji. Na ich bazie wprowadzono mechanizm taryf dla biometanu wtłaczanego do sieci oraz certyfikaty pochodzenia. Kolejno wprowadzane były polityki i programy wzmacniające przekaz Grenelle, a także dalsze zachęty, w tym nieudany system przetargowy oraz dofinansowanie do kosztów przyłącza do sieci gazu. To ostatnie szczególnie mocno wpłynęło na szybki rozwój produkcji zielonego gazu. 

W efekcie konsekwentnego wdrażania przyjętej strategii, rozwój biometanu postępuje we Francji szybciej niż zakładano i wyznaczony na 2023 rok cel 6TWh biometanu wprowadzonego do sieci został zrealizowany z ponad rocznym wyprzedzeniem.

 

Produkcja biometanu we Francji

źródło: Analiza Strategy&,

2022 - Kolejna aktualizacja taryf

2020 - Aktualizacja taryf

2017 - Dofinansowanie do przyłączenia

2016 - System przetargowy

2015 - LCTEV

2011 - Pierwsze taryfy zakupowe na biometan

2010 - Grenelle 2 - wsparcie biometanu

2009 - Grenelle 1 - definicja biometanu


Rola i potencjał biometanu w Polsce

Ambitne plany Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energii odnawialnej wymuszają na krajach członkowskich konieczność zwiększenie tempa prac i inwestycji w tej dziedzinie. Ogromną szansą dla naszego kraju na dogonienie europejskich liderów może być postawienie na biometan. W przeciwieństwie do energii słonecznej oraz wiatrowej, Polska jest jednym z krajów o największym potencjale produkcji biometanu w Unii Europejskiej.

Całkowity potencjał produkcji rocznej biometanu (poprzez fermentację metanową oraz gazyfikację drewna) w 2050 roku:

biometan stats

Do ogromnego potencjału Polski jako producenta biogazu zalicza się:

  • Wysokie zapotrzebowanie na gaz ziemny

  • Rozbudowana sieć dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego

  • Wysoka liczba gospodarstw wiejskich

  • Wysoko rozwinięta branża transportowa

Mimo to, jedynie 22% uczestników polskiego rynku biogazu rozważa rozszerzenie łańcucha wartości o biometan. ​Brakuje odpowiedniego klimatu inwestycyjnego wspieranego przez krajową strategię rozwoju biogazu i biometanu na wzór Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 czy Programu polskiej energetyki jądrowej.

Badanie przeprowadzone przez PwC w okresie 30.08.2023 – 26.09.2023 wśród 50 podmiotów gospodarczych stanowiących ponad 10% krajowego rynku biometanu.

Pobierz raport: Biometan w Polsce

Rosnąca rola biometanu w transformacji energetycznej

Zagadnienia powiązane

Skontaktuj się z nami

Wojciech Słowiński

Partner, Strategy& Polska

+48 502 184 420

Email

Bartosz Safiejko

Director, Strategy& Polska

+48 519 508 376

Email

Aleksandra Chełmińska

Menedżerka, Strategy& Polska

+48 571 778 153

Email

Contact us

Wojciech Słowiński

Wojciech Słowiński

Partner, Strategy& Polska

Tel: +48 502 184 420

Bartosz Safiejko

Bartosz Safiejko

Dyrektor, Strategy& Polska

Tel: +48 519 508 376

Aleksandra Chełmińska

Aleksandra Chełmińska

Menedżerka, Strategy& Polska

Tel: +48 571 778 153