Stan rynku mięsa w Polsce w 2023 roku

Co, ile i jak jemy?

Raport

Raport Strategy& stanowi obszerne i kompletne podsumowanie aktualnej kondycji branży mięsnej w  Polsce oraz prezentuje prawdopodobne scenariusze rozwoju tego rynku w latach 2024-2027.

Chcesz wiedzieć więcej?

Polska jako europejski lider w wytwórstwie mięsa

Krzysztof Badowski,
Partner zarządzający,
Strategy& w Polsce

Marek Steinhoff-Traczewski
Starszy menedżer
Strategy& w Polsce

 

Raport ten ma na celu zwymiarowanie rynku mięsa w Polsce, wyjaśnienie kluczowych trendów kształtujących rynek, a także wskazanie głównych zagrożeń i możliwych scenariuszy na przyszłość. Badanie obejmuje opinie przedstawicieli organizacji branżowych i wiodących firm, którzy podzielili się swoją oceną zachodzących zmian na rynku.

Mimo wielu pozytywnych sygnałów, nadchodzące lata będą wyzwaniem dla całej branży, zwłaszcza w kontekście prawdopodobnego osiągnięcia maksimum krajowej konsumpcji, która ponadto może wkrótce zacząć maleć. Wzrasta również popularność zamienników mięsa, konkurujących o tę samą uwagę konsumentów. Dodatkowo, wyzwaniem będzie również rosnący import produktów rolnych z Ukrainy, zwłaszcza w sektorze drobiu, które charakteryzują się konkurencyjnymi cenami.


Wybrane wnioski z raportu

Polska jest jednym z europejskich liderów pod względem wytwórstwa mięsa, zajmując pierwsze miejsce w produkcji drobiu, czwarte miejsce w produkcji wieprzowiny oraz szóste - wołowiny. Bycie europejskim liderem w wytwórstwie drobiu jest tym bardziej optymistyczną informacją, że globalna konsumpcja białego mięsa stale rośnie i jest najmniej zagrożona zmianą nawyków konsumentów.

 

Konsumpcja w Polsce i struktura rynku sprzedaży

Roczna konsumpcja mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego na 1 mieszkańca [kg] w wybranych krajach, OECD i UE, 2022 rok

Z badań wynika, że 89% Polaków spożywa mięso częściej niż raz w tygodniu​, a struktura konsumpcji mięsa w Polsce wyróżnia się na tle krajów OECD i Unii Europejskiej. Polacy niemal 2 razy częściej spożywają wieprzowinę niż drób, z kolei wołowina konsumowana jest jedynie okazjonalnie. Głównymi determinantami wyboru rodzaju mięsa są cena oraz łatwość przygotowania posiłku.

Źródło: GUS Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2022 r., OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032, badanie Kantar Polska i Grupa BLIX „Rynek mięsny i roślinne alternatywy według polskiego smart shoppera”, analiza Strategy&

Mięso drobiowe zyskuje na popularności ze względu na trendy konsumenckie - rosnące przekonanie o walorach zdrowotnych drobiu, a także o jego łatwości w przygotowaniu, niższą cenę oraz kaloryczność w porównaniu z innymi gatunkami mięsa.

Mięso wieprzowe posiada największy udział w konsumpcji mięsa w Polsce, a także jest najczęściej wykorzystywane do produkcji przetworów mięsnych. Wieprzowina dzięki swej uniwersalności jest wykorzystywana w różnorodnych daniach, a tradycja kulinarna Polaków dodatkowo sprzyja jej konsumpcji​.

Wołowina postrzegana jest jako produkt klasy premium, których cena znacznie odbiega od ceny mięsa wieprzowego oraz drobiowego będących na zbliżonym poziomie​.


Produkcja i eksport mięsa

Produkcja mięsa w Polsce [tys. t]
Export polskiego mięsa [tys. t]

Źródło: Raporty GUS „Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej”, Raport GUS „Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2022 r.”, OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032, Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, analiza Strategy&

W ostatnich latach obserwuje się rosnący udział spożycia drobiu oraz spadek konsumpcji wołowiny i wieprzowiny – głównie ze względu na przekonanie, że drób stanowi zdrowszą alternatywę w stosunku do pozostałych gatunków mięsa. Ponadto, wiodący producenci coraz częściej wprowadzają do oferty dania gotowe właśnie na bazie drobiu​.

W Polsce oraz wielu rynkach europejskich utrzymuje się trend spadku opłacalności chowu trzody chlewnej spowodowany większym wzrostem cen pasz niż cen trzody.

Niedawna decyzja o otwarciu eksportu wołowiny na rynek azjatycki powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój tego sektora w Europie.


Dynamika zmian na rynkach pośrednich produkcji mięsa

Hodowla i produkcja mięsa w Polsce stają się coraz bardziej uzależnione od zmian cen na rynkach światowych, szczególnie w kontekście kosztów paszy oraz energii, które stanowią 80% ogólnej struktury kosztów.

Takie sytuacje społeczno-gospodarcze, jak zwiększony import zbóż przez Chiny oraz inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziły w 2022 roku do ponad dwukrotnego zwiększenia kosztów produkcji drobiu, wieprzowiny oraz wołowiny w porównaniu do roku 2020.

Źródło: Analiza Strategy&


Rynek zamienników mięsa w Polsce

Średnio 50% konsumentów, zarówno w Polsce, jak i całej Europie, planuje ograniczyć spożywanie mięsa. Krajowymi liderami w propagowaniu i proponowaniu zamienników mięs są dyskonty, które wytwarzają niemal trzy czwarte wartości sprzedaży tej kategorii. 

W 2022 ponad 60% Polaków miało dostęp do zamienników mięsa; z czego prawie połowa z nich spróbowała tych produktów, głównie z ciekawości. Ponad 40% z nich spożywa zamienniki mięs regularnie.

Prognozy rozwoju branży mięsnej w Polsce

Zobacz pełną wersję raportu

Zagadnienia powiązane

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

+48 608 333 277

Email

Marek Steinhoff-Traczewski

Senior Manager, Strategy& Polska

+48 519 508 248

Email