Ödemeler ve Açık Bankacılık Araştırması

Halâ çok az açık

Açık Bankacılığın güvenilirliği ve işlevselliğine dair şüpheler, finansal sektörün açılmasını ve şeffaflaşmasını yavaşlatıyor

PSD2’nin (Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği-Payment Services Directive) yürürlüğe girmesi ile Avrupa’da birçok yeni ödeme seçeneğinin ve dijital finansal hizmetlerin sunulması bekleniyordu. Ancak, Ödemeler ve Açık Bankacılık Araştırmasının sonuçlarına göre Avrupa’da açık bankacılık hizmetleriyle ilgili çekinceler halen yüksek. Türkiye dahil olmak üzere Avrupalı tüketiciler banka verilerini alışveriş indirimleri, ücretsiz bankacılık ürünleri veya otomatik vergi beyannamesi gibi faydalar söz konusu olduğunda paylaşmayı kabul edebileceklerini belirtiyorlar.

Araştırmaya 12 Avrupa ülkesinden (Türkiye dahil) katılan katılımcıların sadece %20’si finansal bilgilerini bankalarla veya üçüncü parti hizmet sağlayıcılar ile paylaşmak isteyebileceklerini belirtiyor.  Türkiye’de verilerini paylaşmaya istekli olan tüketicilerin oranı (%29) Avrupa ortalamasının üzerinde kalırken, Türkiye ve Polonya veri paylaşımına en istekli ülkeler arasında. Bu istatistikler, Türkiye’deki tüketicilerin açık bankacılığa bakış açısı hakkında da önemli bilgiler veriyor.

Avrupalı katılımcılar, kişisel verileri paylaşma konusunda halen en çok geleneksel bankalara ve kart ihraç eden firmalara güveniyor (%17). Bununla birlikte bu güven, geçen senenin araştırması ile karşılaştırıldığında dört puan daha düşük. Ödeme hizmeti sağlayıcıları (%9) ve perakendeciler (%8) ise Neo bankalara ve Fintech şirketlerine kıyasla kendilerine duyulan güveni korudular. Avrupalı katılımcıların sadece %3’ü Neo bankalar ve Fintech şirketleriyle verilerini paylaşabileceğini belirtiyor.

Playback of this video is not currently available

20:10

Avrupa'da Türkiye'de açık bankacılık ile ilgili mevcut trend

Nakit ödeme tercih edenlerin sayısı azalıyor

COVID-19, nakit tercihindeki düşüşü hızlandıran bir faktör…

COVID-19’un mağaza içi ödeme davranışlarını nasıl etkilediği değerlendirildiğinde, Türkiye’deki tüketicilerin %43’ü fiziksel kartları daha sık kullandığını belirtirken, daha sık nakit kullandığını belirtenler (%21) ile akıllı telefonları daha sık kullandığını söyleyenler (%11) Avrupa ortalamasının üzerinde kalıyor.

“Nakitsiz ödemelere olan tercihteki artış ve buna bağlı olarak artan mevcut veri, Açık Bankacılığı besliyor mu? Henüz değil.”

Önümüzdeki dönem

  • Açık Bankacılık: halâ çok az açık – daha uygun "use case"ler ile tüketicilerin ikna edilmesi gerekiyor
  • Bankacılığın dışında veri paylaşımı, daha geniş erişimin mümkün olduğunu gösteriyor - ancak hangi "use case"ler kullanılmalı? 
  • Alışveriş indirimleri, ülkeler arasında en çok tercih edilen avantaj; diğer faydalara olan ilgi değişiklik göstermekte
  • Bankaların, en güvenilir oyuncu pozisyonundan yararlanmak için hemen harekete geçmeleri gerekiyor
  •  İkincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve açık bankacılık faaliyetine sahip kuruluşların yaygınlaşması bilinirliği artıracak ve veri paylaşımına güven ortamı sağlayacaktır

Örneklem ve metodoloji

  • Katılımcılar: 3.500 katılımcı

  • Kapsam: 12 ülke

  • Format: Google anketi aracılığıyla 10 soruluk çevrimiçi anket 

  • Araştırma dönemi: Ağustos - Eylül 2020

Bize ulaşın

Soner Canko

Soner Canko

Kıdemli Yönetici Danışmanı, Strategy& Türkiye

Ozan Cığızoğlu

Ozan Cığızoğlu

Finansal Hizmetler Lideri, Strategy& Türkiye

Hide