Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Giriş

Strategy& Türkiye olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem atfetmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işleneceğini ve kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları detaylı bir şekilde açıklamaktadır. 

Veri Sorumlusu:

“Strategy& Türkiye”1, Türkiye’de kurulmuş olan Strategy& markaları altında hizmet veren üye şirketlerini2, Strategy& Türkiye’nin ortaklarını, yetkililerini veya çalışanlarını, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar. Strategy& ağında yer alan her üye şirket ayrı bir tüzel kişiliktir. Strategy& Üye Şirketleri hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html linkine başvurabilirsiniz.

Strategy& Türkiye, şeffaflık ve belirlilik ilkeleri doğrultusunda kişisel veri işlemektedir. İşleme faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, ilgili bölümleri inceleyebilirsiniz.

1 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeseci Mali Müşavirlik A.Ş. (“PwC SMMM”)
PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (“PwC YMM”)
PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“PwC Danışmanlık”)
PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. (“PwC Yönetim Danışmanlığı”)
PwC Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi (“PwC SMMM Ltd.”)

2 Dünya çapında bir ağ olan PricewaterhouseCoopers, her biri ayrı tüzel kişiliklerden oluşan şirketleri ifade eder. PricewaterhouseCoopers unvanı altında faaliyet gösteren PricewaterhouseCoopers kuruluşlarının hepsi birlikte (ilgili kuruluşların ortakları, yetkilileri ve çalışanları da dahil olmak üzere) “Strategy& Üye Şirketleri”ni oluşturur.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Strategy& Türkiye elinde bulundurduğu verilerin güvenliğine oldukça önem vermektedir.  Uluslararası seviyede tanınan güvenlik standartlarına bağlı kalmaktadır ve müşterilerin gizli bilgilerine yönelik bilgi güvenliği yönetimi sistemi, ISO/IEC 27001: 2013’ün koşullarına uyum sağladığı için bağımsız olarak onaylanmıştır. 

Strategy& Türkiye’nin veri korumaya yönelik uygulamakta olduğu politika, prosedür ve eğitimleri bulunmaktadır ve elinde bulundurduğu verilerin güvenliğini sağlamak mevcut önlemlerin uyumluluğunu düzenli aralıklarla gözden geçirmektedir.

Strategy& Türkiye Bilgi Güvenliği Politikası bilgi varlıklarının kasten veya kazaen ortaya çıkabilecek iç ve dış tehditlere karşı korunmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda aşağıdakiler hedeflenmektedir:

  •  Veri sahibi haklarının korunması

  • Verinin gizliliğinin korunması

  • Verinin doğru, eksiksiz ve tam olmasının sağlanması

  •  Veriye ihtiyaç duyulan her an erişebilmesi

  •  İlgili yasal, regülatif ve sözleşmesel yükümlülüklerin karşılanması

  •  Strategy& markasının korunması

  •  Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanması

Bu Aydınlatma Metni’nde yapılan değişiklikler

Bu Aydınlatma Metni Haziran 2024 tarihinde güncellenmiştir ve düzenli aralıklarla tekrar güncellenecektir.

Bizi takip edin