İş Stratejisi

Şirketinizin en güçlü yönleri odağında büyük düşünüp büyük işler yapmak için uzmanlık, teknoloji ve hacim sağlamak

İş yapış şeklinizi yeniden hayal etmenin tam zamanı

Aksaklıklardan küreselleşmeye kadar risk ve zorluklarla dolu bir dünya. Teknoloji ve akıcılıkla tanımlanan yeni bir ekonomi. Tüm bu değişiklikler, müşterilerimizin etkin rekabet üstünlüğü elde edebilmek için değer zincirindeki iş yapış ve kendilerini konumlandırma şekillerini etkiliyor. Bu da şirketlerin kurumsal temellerini ve fonksiyonlarını yeniden gözden geçirme veya tümüyle yeni bir iş modeli benimseme ihtiyacı anlamına geliyor.

Stratejik planlama araçlarımız ve metodolojilerimiz ile müşterilerimizin performanslarını iyileştirme ve başarı için kendilerini doğru şekilde konumlandırmalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz ile birlikte çalışarak farklılaştırıcı yetkinliklere odaklanıyor, büyümeye yatırım yapabilmek için maliyetleri azaltıyor, dijitalleşmenin avantajlarından faydalanıyor ve birleşme ve satın alma fırsatlarının önünü açıyoruz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kurumsal strateji

Müşterilerimizin kilit yetkinliklerini baz alarak, pazardaki rekabet dinamikleri üzerine öngörülerimiz ve analizlerimiz ile iç ve dış değişikliklerin müşterilerimizin stratejik hedefleri üzerindeki etkilerini değerlendiriyor, başarı elde edebilmeleri için performanslarını iyileştirmelerine ve kendilerini pazarda doğru şekilde konumlandırmalarına yardımcı oluyoruz.

Hizmetlerimiz arasında şunlar yer alıyor:

 • Kurumsal merkez kârlılığı

 • Şirket stratejileri

 • Yıllık planlama süreçleri

 • Senaryo planlama

 • Stratejik planlama

 • “Wargaming”

Organik büyüme

Organik büyüme her zamankinden daha zor görünebilir ancak Strategy& olarak müşterilerimizin tüm fırsatlardan yararlanabilmeleri için kanıtlanmış stratejileri ve PwC küresel ağının sağladığı tüm faydaları kullanıyoruz. Sahip olmadığınız pazar payına değil, elde edebileceğiniz pazar payı için farklılaştırıcı yetkinliklerinizin iyileştirilmesine veya artırılmasına odaklanıyoruz.

Fark yaratan büyüme yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Portföy stratejisi

İyi bir ürün veya hizmet artık tek başına başarı elde etmek için yeterli değil. Bunun yerine mükemmel bir portföy yönetimi gerekli. Müşterilerimizin en güçlü yönlerinden yararlanabilmeleri ve gelecekteki büyümelerini artırmaları için akıllı sermaye yatırımı kararları almalarına yardımcı oluyoruz. İç görülerimiz ve metodolojimiz ile müşterilerimizin portföyününün ve kaynaklarının, genel şirket hedefleri ve stratejileri ile uyumlu olmasını, pazardaki değişikliklere hızla cevap verebilmeleri için çeviklik kazanmalarını sağlıyoruz.

Fiyatlandırma ve kârlılık

Ürün yaşam döngüsüne uygun bir fiyatlandırma stratejisi oluşturmak, şirketlerin başarısı için kritik öneme sahip. Fiyatlandırma; müşteriler, kanallar ve rakipler gibi, geniş bir pazar bağlamında belirlenmeli ve şirketin genel stratejisiyle uyumlu olmalıdır. Müşterilerimizin kârlı büyümeyi destekleyen ve elde edilen değeri optimize eden bütünsel fiyatlandırma yetkinlikleri ve stratejileri geliştirmesine yardımcı oluyoruz.

Hizmetlerimiz arasında şunlar yer alıyor:

 • Fiyatlandırma ve gelir modeli stratejisi

 • Müşteri portföy kârlılığı ve optimizasyonu

 • Ticaret teşvik, iade ve indirim etkinlikleri

Hissedar değeri stratejisi

Hissedar değerini en üst seviyeye çıkarmak, en etkili içsel değeri yaratan yol haritasının seçilmesi anlamına geliyor. Müşterilerimize, temel kaynaklar ve değer yaratan etkenler üzerindeki içgörülerimiz ve öngörülerimiz odağında hedefler belirleyerek, hissedar değerlerlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Ardından,müşterilerimizin işletme ve iş birimleri seviyesinde, uzun vadede sürdürülebilir büyüme sağlayacak becerilerini belirliyor ve oluşturuyoruz.

Hizmetler arasında şunlar yer alıyor:

 • Yüksek performansı sürdürmek veya iyileştirmek

 • Performansta dönüşüm

 • EPS & TSR’da ayrışma

 • Aktivist yönetim kurulu

 • Satın alma ödemeleri

Stratejik planlama

Uzun vadede stratejik planlama, şirketlerin stratejik hedefleri doğrultusunda performanslarını sürekli olarak değerlendirmelerini ve karşılaştırmalar yaparak dış değişikliklerin ilerlemelerine olan etkisini ortaya çıkarmalarını sağlıyor. Müşterilerimize net tanımlanmış hedefler ve metrikler doğrultusunda uygun bir planlama ve performans yönetim sistemi oluşturmaları ve sürdürmeleri konusunda yardımcı oluyoruz.

Daha fazla bilgi için

Strategy Profiler

Şirketiniz stratejik açıdan yönünü kaybetmiş ve yetkinlik konusunda kısıtlı mı? Yoksa süper bir rekabetçi olma yolunda mı ilerliyor? Birkaç dakikanızı ayırarak şirketinizin başarı elde edebilmek için ne kadar iyi konumlandığını öğrenin. Bu kısa anket, başlangıç pozisyonunuza göre potansiyel gelişim alanlarınızı belirlemenize yardımcı olacak.

Strategy Profiler’a başlayın

Stratejik Planlama
Akıllı mobilite

Akıllı Mobilite

İnsanlık ve teknolojinin yola koyulma zamanı

Ortak mobilite sorunlarını tanımlayan ve en akıllı çözümleri bulan, en güncel perspektiflere yönelik temel bir kaynak olan Akıllı Mobilite Merkezi’mizi ziyaret edin. 

Şehirler ve kentsel altyapıdan otomasyon ve yaklaşan yasal düzenleme engellerine kadar, bir sonraki durağın herkes için yeni bir başlangıç olmasını sağlıyoruz.

Daha fazlası için

Bize Ulaşın

Strategy& Türkiye çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bize ulaşın

Ozan Cığızoğlu

Ozan Cığızoğlu

Ülke Lideri, Strategy& Türkiye