Endüstriyel Üretim

Endüstriyel mal üreticilerine dijitalleşme süreçlerinde yardımcı oluyor, sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde büyümelerini sağlıyoruz

Üretim süreçlerini dijitalleştirmek ve sürdürülebilir şekilde üretmek

İster Endüstri 4.0 ister right-shoring ya da fosil yakıtlardan alternatif yakıtlara enerji geçişi olsun, günümüzde birçok güç faktörü üretim sektörünü etkiliyor. Artan jeopolitik gerginlikler geleneksel tedarik zincirlerini ve genişleme planlarını zora sokarken, sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenleme ve toplum baskısı giderek artıyor. Endüstriyel mal üreticilerinin üretimlerini net sıfıra geçirmeleri, tedarik zincirlerini karbonsuzlaştırmaları ve aynı zamanda entegre oldukları diğer üreticilere ait tedarik zincirlerinden gelen talepleri karşılamaları gerekiyor. Dijitalleşme yeni iş modellerini ve verimlilikte artışı garanti ederken rekabet yoğunluğunu da arttırıyor.

Bu ortamda yeni pazarlara ve müşteri segmentlerine açılmak ve pazarda farklılaşabilmek için, endüstriyel mal üreticilerinin dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe odaklanan ve bu iki alanı bir araya getiren dayanaklı bir kurumsal stratejiye ihtiyaçları var. Bunu yapabilmek için ürün portföylerini ciddi şekilde gözden geçirmeleri, inovatif iş modelleri geliştirmeleri, süreçleri optimize etmeleri, organizasyonel esnekliği yaygınlaştırmaları ve ekosistemlerini güçlendirmek amacıyla uygun ortaklar için stratejik arama yapmaları gerekiyor.

Uzmanlarımız sektörü ve faaliyetleri en ince ayrıntısına kadar bilir ve dönüşüm süreciniz boyunca sizlere kapsamlı bir destek sağlayabilir. ESG stratejisi, tedarik zinciri yönetimi, operasyonel dayanıklılık ya da kurumsal kültür fark etmeksizin, yaklaşımımız stratejik vizyonla teknolojik mükemmeliyeti ve uygulanabilirliği bir araya getiriyor. Makine ve tesis mühendisliğinde, ulaştırma ve lojistikte ya da havacılık ve savunma sektörlerinde nelerin önemli olduğunu biliyoruz. Stratejik rehberimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan stratejiden uygulamaya kadar müşterilerimize destek oluyoruz.

Uzmanlığımız

Endüstriyel üretimdeki sürdürülebilirlik gündeminizi genişletiyor, operasyonel dayanıklılığınızı güçlendiriyor ve üretimlerinizin çevresel ayak izini optimize ediyoruz. Ayrıca, organizasyonel strateji, yeniden yapılandırma, birleşme ve satın almalar, birleşme sonrası entegrasyon ve iş modelinin dönüşümünden dijital bir strateji geliştirmeye ve geleceğin sistem ortamını oluşturmaya kadar size destek oluyoruz.
 

Bize Ulaşın

Strategy& Türkiye çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bize ulaşın

Ozan Cığızoğlu

Ozan Cığızoğlu

Ülke Lideri, Strategy& Türkiye

Bizi takip edin