Sürdürülebilirlik Stratejisi

Çeşitli sektörlerdeki şirketler için sürdürülebilirlik stratejileri geliştiriyor ve böylece onların rekabet avantajlarını güçlendirmelerini ve sürdürülebilir büyüme elde etmelerini sağlıyoruz

Sürdürülebilirliği kurumsal stratejinin merkezine koymak

Sürdürülebilirlik şirketlere çok büyük ekonomik fırsatlar sağlarken bir yandan da eşi benzeri görülmemiş zorluklar sunuyor. İklim değişikliğinin fiziksel etkileri ve tedarik zincirlerinde şeffaflığın artması, müşterilerin ve çalışanların taleplerinin, yatırımcıların ilgilerinin değişmesine ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların yapılmasına sebep oldu. Sürdürülebilir iş dünyasının, sadece gezegen ve toplum için değil aynı zamanda bir şirketin itibarını arttıran ve uzun vadeli kârlılık sağlayan yenilikleri teşvik etmesi için de önemli olduğu açıktır.

Sürdürülebilirlik stratejisi geliştirme yaklaşımımız, karbon emisyonlarını azaltmanın ve net sıfıra ulaşma hedefimizin çok ötesine geçiyor. Bunların yanında, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, çalışanların iyi olma hali, sosyal sorumluluk ve etik tedarik zincirleri gibi sosyal unsurları da içeriyor. Vergi ve yatırım teşvikten, hukuk ve denetime kadar geniş PwC ağının desteğiyle, sürdürülebilirlik stratejilerimizin gerekli ekonomik şartlar ile uyum ve raporlama şartlarını karşılamasını sağlıyoruz. Bütüncül yaklaşımımız sayesinde müşterilerimizin katma değer yaratmalarını, paydaş güvenini arttırmalarını ve dirençli, başarılı işletmeler kurmalarını sağlıyoruz.

Deneyimli danışmanlardan oluşan ekibimizle bütün sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri stratejik dönüşüm süreçlerinde destekliyoruz. Ürün ve hizmetleri sürdürülebilir hale getirmek ve iklim değişikliği, sosyal etki ve değere dayalı yönetime ilişkin önlemleri başarıyla uygulamak amacıyla, yönetim ve denetim kurullarıyla, kurum içi sürdürülebilirlik ekipleriyle ve ilgili kurumsal fonksiyonlar ve iş birimleriyle yakından çalışıyoruz.

Uzmanlığımız

 

Strateji
İşletme Modeli
Yasal Düzenleme ve Raporlama
Teknoloji
Karbonsuzlaşma
Finansal Hizmetler
Döngüsellik
Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik
Tedarik Zinciri
İnsan Hakları

Strateji danışmanlarımız, temel iş hedefleri ve paydaş beklentileriyle uyumlu kapsamlı sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmek için müşterilerle yakından çalışır. Sürdürülebilirlik ortamını değerlendiriyor, iş fırsatlarını tespit ediyor ve sürdürülebilirlik dönüşümünü yönlendirmek için kilit performans göstergeleri oluşturuyoruz.

Bir şirketin işletme modelini dönüştürmek, sürdürülebilirliği şirket DNA’sına sağlam bir şekilde işlemek için kritik öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirmek için, kurumsal yönetişim yapılarının, süreçlerin, görev ve sorumluluklarının yeniden tasarlanmasına destek oluyoruz.

Yasal düzenleme uzmanlarımız, şirketlerin sürdürülebilirlik düzenlemelerinin iş modellerine etkisini anlamalarına ve stratejik sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur. Şeffaflığı ve paydaşların hesap verilebilirliğini arttırmak için önceliklendirme analizlerini de içeren raporlama çerçevelerini uyguluyoruz.

Teknoloji uzmanlarımız, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla, üretken yapay zeka gibi en yeni dijital çözümlerden yararlanmanıza yardımcı oluyor. Teknoloji değerlendirmeleri yapıyor, otomasyon ve dijitalleşme fırsatlarını tespit ediyor ve aynı zamanda sürdürülebilir teknoloji platformlarının uygulamaya geçirilmesine yardımcı oluyoruz.

Ana hatların belirlenmesinden, strateji geliştirmeye ve inovatif çözümlerin uygulanmasına kadar kapsamlı analizlerle, müşterilerimizin uzun vadeli iklim hedeflerine ulaşmalarına ve küresel iklim eylemine olumlu katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilir finansal stratejiler geliştirme ve sürdürülebilirlik hedefleri için sermayeyi hareketlendirme konularında şirketlere destek oluyoruz. Sürdürülebilir yatırım fırsatlarını belirlemek, finansal araçları uyarlamak ve uzun vadeli finansal istikrar için iş modellerini uyumlu hale getirmek amacıyla kapsamlı tavsiyeler ve çözümler sunuyoruz.

Müşterilerimize, döngüsel ekonomiye geçiş süreçlerinde yardımcı oluyoruz. İşletme ekosistemlerinin analiziyle iş modellerinin dönüştürülmesi, kaynak verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması, atığın en aza indirilmesi ve ürün ömrünü arttırma, tamir, yeniden kullanım ve geri dönüşüm yollarıyla ürün ve malzemelerin ürün döngüsüne geri kazandırılması konularında danışmanlık veriyoruz.

Doğayı ve biyoçeşitliliği korumayı, müşterilerimizin ticari faaliyetlerine entegre ediyoruz. Çevresel riskleri değerlendirmek, doğal sermaye varlıklarını belirlemek ve ekosistemleri koruma ve yenileme amacıyla stratejiler geliştirmek için kapsamlı tavsiyeler ve çözümler sağlıyoruz.

Tedarikçileri değerlendirerek, tedarik kararlarına sürdürülebilirlik kriterini ekleyerek, riskleri en aza indirerek ve tedarik zinciri genelinde şeffaflığı arttırarak şirketlerin sürdürülebilir ve sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmasına yardım ediyoruz.

Ticari faaliyetlerinde, insan haklarını koruyabilmeleri için şirketlere destek oluyoruz. İnsan hakları risklerini belirlemek, özel inceleme mekanizmalarını uygulamak, eğitim vermek, değer zinciri boyunca sürdürülebilir iş gücü uygulamalarını teşvik etmek amacıyla kapsamlı tavsiyeler ve çözümler sunuyoruz.

Medya

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Bize Ulaşın

Strategy& Türkiye çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bize ulaşın

Ozan Cığızoğlu

Ozan Cığızoğlu

Ülke Lideri, Strategy& Türkiye

Mehmet  Özenbaş

Mehmet Özenbaş

Direktör, Strategy& Turkey