Stratejiden Sorumlu Üst Düzey Yönetici (Chief Strategy Officer - CSO) Çalışması

Kurumlarda stratejiye yaklaşım ve CSO’ların kurumlar için nasıl değer yarattığı ya da değer yaratmakta zorlandığını inceledik.

CEO’lara hatırlatma: Stratejiden sorumlu üst düzey yöneticiniz başarıyı planladı mı?

Büyük ve daha küçük ölçekli şirketler CSO rolü oluşturmaya devam ediyor. Bu rol çok cazip görünmekle birlikte, tam anlamıyla potansiyelinden faydalanılıyor gibi görünmüyor. Strategy&’in dünyanın her yerinden 187 CSO’nun katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmasına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 25’i kurumları için değer yaratmak açısından “çok başarılı” olduklarını düşünüyorlar. Strateji yaklaşımına ilişkin süregelen araştırmamız ise, farklı sektörlerden yöneticilerin yüzde 65’inin şirketlerin onları başarıya götüren bir stratejiye sahip olduklarını düşünmediklerini gösteriyor.

Araştırmanın sonuçları kurumların giderek daha önemli olan CSO pozisyonundan nasıl daha fazla faydalanabileceklerini gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Çalkantılı zamanlarda kurumlar gerçek bir avantaj yaratarak nasıl rekabet edecekleri ve kazanacakları konusunda net seçimler yapmak zorunda; bu nedenle bu rolün önemi göz ardı edilemez. Büyümek için birbiri ardına girişim tanıtmak ya da esnek kalmaya çalışarak rakiplerinin yaptıklarına tepki göstererek yalnızca varlığını sürdürmeye odaklanmanın kurumları başarısızlığa mahkum edeceği kesin. Kurumlar CSO rolünü ve strateji kavramını kesinlikle gözden geçirmeliler.

Araştırmadan öne çıkan bazı sonuçlar

CSO’lar değer yaratmakta zorlanıyor

CSO’ların fark yaratma potansiyellerine rağmen, çoğu CSO kurumları için yarattıkları değerden tam anlamıyla memnun gibi görünmüyor.

Kurumun gündemini belirleme

Araştırma katılımcılarına göre, CSO’ların kurumları için değer yaratabilmelerinin en öncelikli adımlarından biri değişime tepki vermek yerine öne çıkarak değişimi başlatmak.

 

CSO’nun rolü ve önceliklerini tanımlamak

Çoğu CSO birçok farklı alanla ilgileniyor ve rolleri net değil.

 

Stratejik planlama süreçlerini geliştirmek

Stratejik planlama süreci CSO’ların vaktinin önemli bir bölümünü alıyor. CSO’ların yaklaşık yüzde 82’si bu sürecin sorumluluklarının çok önemli bir bölümünü oluşturduğunu söylese de, çoğu ortaya çıkan sonucu yeterli bulmuyor.

Bize ulaşın

Kağan Karamanoğlu

Kağan Karamanoğlu

Ortak, Strategy& Turkey

Bizi takip edin