Strategy& Dijital Otomotiv Raporu 2020

Pandemi sonrası dönemde yol almak

Pandemi sonrası sektör dinamikleri

Dokuzuncu sayısı yayımlanan Küresel Dijital Otomotiv Raporu, otomotiv sektörünün 2035 yılına kadar görünümünü; orijinal yedek parça üreticileri ve tedarikçileri, akademisyenler ve sektör analistleri ile gerçekleştirilen detaylı bir pazar araştırması ve görüşmelere dayanarak ele alıyor.

ABD, AB ve Asya’daki tüketicilere odaklanan araştırmanın bulguları bir rapor serisi halinde hazırlandı.

Rapora ulaşmak için tıklayınız

 

Yasal düzenleme değişiklikleri, değişen beklentiler ve akıllı mobilite (bölüm 1)

 • Teknoloji beklentileri ve pandemi sonrası müşteri tercihlerindeki değişimlerle birlikte CASE de (Connectivity, Autonomous, Sharing/Subscription and Electrification) değişim geçiriyor. Veriler tüketicilerin, 2030 başlarından önce tamamen otonom araçların piyasaya çıkmasını beklemediklerini ve paylaşımlı mobilitedeki büyümenin yavaşladığını gösteriyor.
 • 1) Mobilite talebindeki büyüme 2) müşterilerin paylaşımlı mobilite tercihleri 3) otomotiv geri dönüşüm oranlarındaki bölgesel farklılıklar sebebiyle, toplam araç sayısının 2035’e kadar Avrupa’da azalması, ABD ve Çin’de ise artması bekleniyor.  
 • AB ve ABD’deki yasal düzenlemeler nedeniyle, bu bölgelerde bu yıl içinde satılan yeni araçların %85’i temel bağlantılılık özelliklerini içerirken, bu oran Çin’de halen %44 seviyesinde. 
 • Elektrikli mobilite dönüşümünde AB ve Çin lider konumda. Tamamen elektrikli otomobil satışlarının 2025’e kadar AB’deki toplam yeni araç satışlarının %17’sini, Çin’deki yeni araç satışlarının ise %19’unu oluşturması bekleniyor. Daha düşük devlet desteği sebebiyle ABD’deki bu oranın 2025 itibarıyla %5 olması bekleniyor.
 • Bireysel mobilitedeki değişimler, özel/paylaşımlı ve aktif/pasif sürüş (her biri farklı otomasyon seviyelerinde birden fazla kullanım durumunu belirtir) alanlarında yeni bir segment yaklaşımı geliştirilmesini gerektiriyor.
 • Kullanım senaryolarının ve iş modellerinin artan yaygınlaşması göz önüne alındığında, otomotiv sektöründe yer alan birçok oyuncu, mevcut teknoloji, değer havuzu boyutları ve birim ekonomisinin yanı sıra yatırım gereksinimleri ve kazanma hakları hakkında gerçeklere dayalı bir bakış açısıyla, CASE stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.

CASE fırsatlarını değerlendirmek için şirketin temel becerileriyle uyumlu, yeniden odaklanmış bir yatırım stratejisi geliştirmek gerekiyor (bölüm 2)

 • CASE kullanım senaryolarının öngörülen pazar potansiyeli Avrupa, ABD ve Çin'deki 60’ın üzerinde sektör uzmanı arasında değişiklik gösteriyor:
  • Bağlantılı: Bağlantılı araçların ulaştığı ilk zirve noktasının ardından, sağlayacağı en yüksek değerin B2B uygulamalarından gelmesi bekleniyor. 
  • Elektrikli: Tamamen elektrikli otomobil kullanım senaryoları durağan evreye yaklaşırken, yakıt hücresi kullanımı ise henüz zirve noktasına ulaşmış değil.
  • Otonom: Otonom sürüş teknolojisinin özel yolcu taşımacılığına göre 4. seviye mal taşımacılığında daha yüksek değer yaratması bekleniyor.
  • Akıllı Mobilite: Mikro mobilitenin, paylaşımlı ulaşım modellerine denk bir değer üretmesi bekleniyor. Hava taksileriyle ilgili görüşler ise henüz ortak bir noktada birleşmiş değil.
 • İyi şekilde finanse edilmiş çok sayıda start-up, geleneksel otomotiv oyuncuları üzerinde bağlantılı, elektrikli ve otonom sürüş konusunda baskı oluşturup, pazar potansiyelini değerlendirmeye çalışıyor.
 • Güçlü rekabet ortamına rağmen orijinal yedek parça üreticileri ve tedarikçileri için belirli araç sınıflarına odaklanan iş modelleri daha çok umut vadediyor.
 • Akıllı mobilite açısından geleneksel araç satışları, leasing ve araç kiralamaları ile alternatif mülkiyet, abonelik, paylaşım, paylaşımlı yolculuk ve talebe bağlı yolculuk arasındaki ayrım giderek azalıyor. Kilometre başına 0,7 ABD dolarından (abonelik) 2 ABD dolarına kadar (paylaşımlı yolculuk) değişen masraflar, araç sahipleri içinse 0,6 ABD doları seviyesinde.
 • Alternatif araç mülkiyeti modelleri büyüklüğünün Avrupa, ABD ve Çin’de 2035 yılına kadar 276 milyar ABD dolarından 1.084 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Çin’in 362 milyar ABD doları Pazar büyüklüğüne karşı 549 milyar ABD doları Pazar büyüklüğü ile Avrupa’nın liderlik etmesinin ardında AB’de mobilitenin daha yüksek tüketici fiyatlarına sahip olması ve kilometre başına oluşan değerin daha yüksek olması geliyor.
 • Pandemi ile orijinal yedek parça üreticileri, girişim sermayesi firmaları ve teknoloji şirketleri arasındaki yatırım farkı açıldı. Sektördeki en büyük 10 orijinal yedek parça üreticisinin CASE yatırımları 2020’nin birinci ve ikinci çeyreğinde 16 işleme kadar düşerken, önceki yılın aynı döneminde bu sayı 47’ydi. Diğer taraftan, girişim sermayesi yatırımları 36 işlemden 66 işleme yükseldi. Sektördeki ilk 10 teknoloji şirketinin yatırım seviyesi ise aynı kaldı.

Yazılım destekli bir otomotiv şirketi kurmak (bölüm 3)

 • Yazılım, modern araçlar arasında fark yaratan bir faktör haline gelirken, geliştirme maliyetlerini neredeyse iki katına çıkardı. Model serisi başına maliyetin önümüzdeki 10 yılda ortalama 181 milyon Euro’dan 331 milyon Euro’ya yükselmesi bekleniyor.
 • Otonom sürüş işlevlerinin, 2030’a kadar toplam yazılım geliştirme maliyetinin %45’ini oluşturarak ana maliyet kaynaklarından biri haline gelmesi bekleniyor.
 • Yazılım bileşenlerinin ve işlevlerinin genişleyen yelpazesi inovasyon liderliğine engel olurken, orijinal yedek parça üreticilerini ve tedarikçileri kendi değer yaratma alanlarını dikkatlice seçmeye zorluyor.
 • Rakiplerle, tedarikçilerle ve sektördeki teknoloji şirketleriyle eşit düzeyde kurulacak iş birlikleri ve ortaklıklar, karmaşıklığı, yetenek ihtiyacını yönetmeye ve proje başına giderleri %35 ila %60 azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Yeni paradigmaya uyum sağlamak ve başarılı yazılım destekli ürünler ortaya çıkarmak için şirket genelinde zihniyetin stratejiden karar vermeye dönüştürülmesi gerekiyor.

Bize ulaşın

Kağan Karamanoğlu

Kağan Karamanoğlu

Ülke Lideri, Strategy& Türkiye

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Ortak, Strategy& Türkiye

Ulaş Ceylanlı

Ulaş Ceylanlı

Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektörü Lideri, PwC Turkey

Tel: +90 212 326 6248

Ethemcan Bakırlıoğlu

Ethemcan Bakırlıoğlu

Direktör, Strategy& Türkiye

Bizi takip edin