Köklü Değişikliklerin Eşiğinde: Türkiye Otomotiv Tedarikçileri Endüstrisi Çalışması

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ile birlikte hazırladığımız çalışmada otomotiv sektöründeki trendlerin değer zincirinde ve sektör oyuncularının yetkinliklerinde yarattığı değişim ve dönüşümleri ele aldık.

Teknoloji şirketlerinin getirdiği rekabetçi baskı otomotiv tedarikçileri için dönüşümü kaçınılmaz kılıyor

Otomotiv sanayinde geçtiğimiz dönemlerde görülen büyümenin ardından ana sanayiciler ve tedarikçiler gelir ve kâr yönlü bir baskı altına girdi. Teknoloji şirketlerinin yarattığı rekabetçi baskı ile karşı karşıya olan ana sanayiler ve tedarikçiler maliyetlerini azaltmaya, teknolojiye yatırım yapmaya ve yeni yetkinlikler oluşturmaya çalışıyor.

Otomotiv tedarikçilerine ışık tutmayı hedeflediğimiz Köklü Değişikliklerin Eşiğinde: Türkiye Otomotiv Tedarikçileri Endüstrisi çalışmasında, yeni rekabet ortamının beraberinde getirdiği yeni ortaklık modellerini ve tedarikçilerin iş modellerini sorgulayarak rekabet ettikleri pazarı yeniden yorumlamalarını ele aldık.

Çalışmaya göre, Türk otomotiv tedarikçileri, son on yılda ürün ve araç geliştirme konusunda kazandığı deneyim sayesinde ürün portföylerini teknoloji yoğun ürünlere doğru genişletmeyi hedefleyebilir ve sunduğu rekabetçi çalışan maliyetleri ile küresel tedarikçilere avantaj sunabilir. Ancak, otomotiv tedarikçileri sahip oldukları bu fırsatları faydaya çevirmek için kendilerine maliyet liderliği veya teknoloji liderliği konusunda tutarlı bir strateji benimsemeli.

Sektör için önemli dersler

Şirket düzeyinde strateji: Otomotiv tedarikçileri maliyet liderliği veya teknoloji liderliği konusunda stratejilerine karar vermek zorunda.

Ülke düzeyinde strateji: Otomotiv değer zincirinde ülke düzeyinde önceliklendirme yapmak ve şirketlerin bu önceliklendirme ile koordineli çalışması kaçınılmaz bir gereklilik.

Yol haritası tasarımı: Şirketler, yol haritası planlaması, hedef seviyeleri belirleme ve bu seviyeler için taahhüt uygulama aşamalarının içinde yer almalılar.

Ortaklıklar: Otomotiv tedarik şirketleri bu süreçte dijital/teknoloji şirketleri ile yapacağı yeni ortaklıklara kültürel açıdan kendilerini hazırlamalı.


Çalışmada öne çıkan bazı fırsatlar

Ana Sanayiler

Motor, elektronik ve yazılıma ait alt sistemlerin yeni faaliyet alanları olacak.

Lokasyon avantajı

Türkiye, stratejik konumu itibarıyla, Avrupa pazarını hedefleyen Doğu Asyalı şirketler tarafından mükemmel bir üretim üssü.

Mevcut yetenekleri geliştirmek

Türk otomotiv tedarikçileri ortak girişimler için doğru ortakları seçerek, ürün portföylerini teknoloji yoğun ürünlere doğru genişletmeyi hedefleyebilir.

Mevcut yetenekleri geliştirmek: Türk otomotiv tedarikçileri ortak girişimler için doğru ortakları seçerek, ürün portföylerini teknoloji yoğun ürünlere doğru genişletmeyi hedefleyebilir.

Güçlü işgücü piyasası: Türk işgücü piyasasının maliyetleri düşürmeye çalışan küresel otomotiv tedarikçilerine sunabileceği avantajlar var.

Güçlü işgücü piyasası

Türk işgücü piyasasının maliyetleri düşürmeye çalışan küresel otomotiv tedarikçilerine sunabileceği avantajlar var.

Bize ulaşın

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Ortak, Strategy& Turkey

Kağan Karamanoğlu

Kağan Karamanoğlu

Ortak, Strategy& Turkey

Bizi takip edin