Sabit depolama (BESS) sistemlerinin büyümesi Türkiye enerji pazarının geleceğini yeniden mi şekillendirecek?

Türkiye BESS pazarının önümüzdeki on yılda kayda değer ölçüde büyümesi bekleniyor. Büyüyen hidroelektrik dışı yenilenebilir enerji kapasitesi, artan endüstri talebi ve ülkede Elektrikli Araç (EV) kullanımının yaygınlaşması ile, son Depolamalı Lisans başvurularının ve Ulusal Enerji Eylem Planı hedeflerinin Türkiye BESS pazarında büyümenin en önemli itici güçleri arasında olması bekleniyor. Bu çalışmamızda, küresel BESS pazarının büyüklüğünü, büyüme trendini, rekabet ve düzenlemelerini üst seviyede değerlendirerek, gelişmekte olan Türkiye BESS pazarının gelecekteki durumuna ilişkin ilk öngörülerimizi ortaya koyuyoruz. Strategy& olarak, Türkiye BESS pazarına başarılı bir giriş yapmak isteyen müşterilerimizin, altı kaçınılmaz stratejik soruyu yanıtlamalarına destek oluyoruz.

Batarya enerjisi depolama sistemi (BESS) nedir ve değer zinciri nasıl görünmektedir?

Batarya enerji depolama sistemleri, olası elektrik kesintilerinin ve dengesizliklerinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek ve şebekeyi daha güvenilir ve esnek hale getirmek için günümüzde etkili ve geçerli bir çözüm olarak kabul ediliyor. Avrupa Birliği’nin RePowerEU Planı ve ABD Savunma Kanunu’nda da görüldüğü gibi, BESS dünyanın öncü ülkelerinin ulusal enerji stratejilerinin önemli bir parçası haline gelmeye başladı

Küresel BESS pazarının nasıl büyümesi bekleniyor?

Tahminlerimize göre, küresel BESS talebi büyüklüğünün yıllık %22 büyümeyle 2032’de 50-55 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. ABD ve Çin küresel talebin yarısından fazlasını oluştururken, Avrupa ise %10-15’ini (Almanya ve İngiltere öncü pazarlar olmak üzere) oluşturuyor.

Global pazarı büyüten en önemli faktörlerin, 2030’da küresel kurulu enerji kapasitesinin neredeyse %60’ına teşkil edecek şekilde artan yenilenebilir enerji kapasitesi (Kaynak: IEA Dünya Enerji Görünümü 2022), yükselişe geçen elektrik toptan satış fiyatları ile sanayinin talep artışı ve düşen batarya fiyatları olması bekleniyor. Bunun yanı sıra, gelişmiş enerji pazarlarındaki (ABD, İngiltere ve Almanya) kilit düzenlemeler, kapasite yükümlülükleri, ulusal veya eyalet çapındaki hedefler ve vergi muafiyetleri BESS kapasitesinin artışını destekliyor.

Gelişmekte olan Türkiye BESS pazarı için gelecek tahminler neler?

Türkiye BESS pazarını talep tarafında 4 ana trend ile yönlendiriyoruz: (1) Artan yenilenebilir enerji (RES) kapasitesi, (2) endüstrinin enerji talebi, (3) elektrikli araçların (EV)yaratacağı ek talep, (4) elektrik dağıtımında süreklilik. Arz tarafında ise 3 tedarik eğilimi görülmektedir: (1) yasal düzenleme ve enerji politikaları, (2) artan yerel ve küresel rekabet ve (3) bataryada ithalata bağımlılık.

Şirket olarak, Türkiye’de ve dünyada, büyüyen BESS pazarından nasıl fayda sağlayabilirsiniz?

BESS pazarına girmek, enerji üreticileri, yeni özel yatırımcılar, sektör oyuncuları, şebeke ve aktarım operatörleri, EV şarj operatörleri ve düzenleyicileri için çeşitli fırsatların yanı sıra zorlukları da beraberinde getiriyor. Örneğin, yenilenebilir enerji üreticileri BESS’teki birincil / ikincil frekans kontrolü, talep değiştirme ve frekans düzleştirme imkânlarını değerlendirebilir. Bunun yanı sıra, (örneğin, özel sermaye şirketleri, bankalar ve telekom şirketleri gibi) özel yatırımcılar sanal elektrik santrali, enerji esnekliği, yan hizmetler ve arbitraj için BESS kapasitesine dayalı iş modelleri geliştirebilir, ya da BESS yenilenebilir enerji endüstrisine giriş için alternatif bir pazara giriş stratejisi olarak değerlendirebilir.

Bizi takip edin

Bize ulaşın

Ozan Cığızoğlu

Ozan Cığızoğlu

Ülke Lideri, Strategy& Türkiye

Mehmet  Özenbaş

Mehmet Özenbaş

Direktör, Strategy& Turkey