İçeriğe geç Altbilgiye geç
Search

Menu

Medya

Loading Results

Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Pazarı

Genel bakış ve ileriye dönük değerlendirme

  • 2008 ve 2020 yılları arasında varlık yönetim şirketleri finansal kuruluşlardan anapara tutarı toplam 62,6 milyar TL olan TGA satın aldı

  • 2021 ve 2023 arasında temel ekonomik büyüme senaryomuza göre, toplam 73 milyar TL tutarında TGA satışı olmasını öngörüyoruz

  • Üç farklı makroekonomik senaryomuza göre 2020’de 3,9 trilyon TL olan brüt kredi hacminin 2023’de 5,5-6,1 trilyon TL aralığına ulaşmasını bekliyoruz

  • Üç farklı makroekonomik senaryomuza göre, brüt krediler içerisindeki takipteki kredi payı 2020 yılında %4,1 iken, bu oranın 2023 yılında %4,8-6,6 aralığında olmasını tahmin ediyoruz

Türkiye'de ‘Tahsili Gecikmiş Alacaklar’ yatırım ve hizmet platformlarının (Varlık Yönetim Şirketleri, "VYŞ'ler") kuruluşunu ve faaliyetlerini düzenleyen yönetmeliğin Kasım 2006'da yürürlüğe girmesinin ardından, TGA hizmetleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından kurumsallaştırılmış ve düzenlenmiştir. Bu doğrultuda son 15 yılda Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) birçok finans kurumu tarafından Türkiye'deki VYŞ'lere satılmıştır.

Koruyucu tedbirlerden dolayı 2020’de keskin bir düşüş ve 2021’de sınırlı büyüme gösteren net TGA girişinin önümüzdeki dönemde toparlanması beklenmektedir. Haziran 2021'e kadar devam etmesi beklenen bu tedbirler, 2017'den bu yana geçerli olan yeniden yapılandırma uygulamalarıyla birlikte, birikmiş 2. Grup kredilerin gecikmeli olarak TGA'lara dönüşmesine yol açacaktır. Bu durumun 2022 ve 2023'de artan TGA girişi olarak yansıması beklenmektedir.

Bankaların ticari portföylerden tahsilat beklentilerinin daha yüksek olması nedeniyle TGA satışları 2017 yılına kadar teminatsız bireysel kredi ve kredi kartı portföylerinde yoğunlaşmıştır. Ancak, KOBİ ve kurumsal TGA satışlarının toplam içindeki payı 2018 ve 2019 yıllarında artış göstermiştir. KOBİ ve kurumsal TGA satışlarının artmasında bu segmentlerin TGA bakiye artışları etkili olmuştur. İleriye dönük değerlendirme yaptığımızda, TGA satış piyasasındaki büyümenin önümüzdeki birkaç yıl içinde artarak devam etmesini öngörüyoruz. Bu artışta, i) artan kredi ve TGA bakiyelerine bağlı olarak genel hacmin büyümesi; ii) borç geri ödemeleri erteleme esaslarında yapılacak olası değişiklik; iii) 2021 Ekonomik Reform Paketi’nde belirtilen, TGA ve sorunlu kredilerin menkul kıymetleştirilmesi ve satışını kolaylaştırıcı aksiyonların etkili olacağını düşünüyoruz.

Özetle, önceki yıllarda olduğu gibi, GSYİH’ya paralel olarak büyümesini beklediğimiz krediler ve TGA’lardaki artışın bankalar ve diğer finansal kurumlar tarafından düzenli TGA satışı olarak yansımasını öngörüyoruz. Dolayısıyla, Türkiye’deki TGA satış piyasasının varlık yönetim şirketleri için cazip büyüme fırsatları sunacağını düşünüyoruz.

Bize ulaşın

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Turkey

Tel: +90 212 376 5304

Kağan Karamanoğlu

Kağan Karamanoğlu

Ülke Lideri, Strategy& Türkiye

Ozan Cığızoğlu

Ozan Cığızoğlu

Finansal Hizmetler Lideri, Strategy& Türkiye