Dünyada ve Türkiye’de Dijital Bankacılık

Daha uzun süre gündemde yerini koruyacak olan “Dijital Bankacılık” rekabetin yüksek olduğu bankacılık sektöründe, anlamlı bir şekilde farklılaşmak için beş kritik soruyu cevaplamalı.

COVID-19 ile ivme kazanan dijital dönüşüm, her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de önemli bir farklılaşma sağladı. Bu süreçte bankalar, iş süreçlerini devam ettirmek kadar, müşterilerine farklı platformlardan hizmet vermelerini sağlayacak çözümler geliştirmeye de odaklandılar.

Dijital dönüşüme öncülük eden bankalar, iş yapış şekillerini değiştirip hizmetlerini ve hitap ettikleri müşteri segmentlerini genişletirken, değişime direnen ve uyum sağlamakta zorluk çeken diğer bankalar ise pazar paylarında düşüş yaşadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) “Bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine esas olarak elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla sunan kredi kuruluşu” olarak tanımladığı dijital bankalar, son zamanlarda BDDK’nın yayınladığı düzenleme ile dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de oldukça popülerlik kazandı. Mayıs 2021’de yayınlanan “Uzaktan Müşteri Edinimi” düzenlemesi ile dijital bankalar ve diğer tüm bankalar için ek maliyet kalemi anlamı taşıyan ıslak imza ihtiyacının ortadan kalkmasıyla dijital banka iş modelinin fizibilitesi de arttı. 

Türkiye’de dijital bankaların bireysel müşterilerde karşılığı olduğunu düşündüren üç önemli sebep:

 • 2020 yılında Türkiye’deki bireysel ihtiyaç kredilerinin %37’si dijital kanallar yoluyla verildi.
 • 2021 Eylül ayında Türkiye'de yaptığımız araştırmada katılımcıların,
  • ~%55’i banka şubesi ziyaret etmediğini,
  •  ~%70’i mevcut bankasından daha iyi bir değer önerisi sunduğu takdirde dijital / şubesiz bir banka ile çalışmak isteyebileceğini söyledi.

Dijital bir banka kurmadan değerlendirilmesi gereken kritik sorular:

 • Nasıl bir iş modeli ile ilerlemeli?
 • Hem hibrit modeli olan bankalardan hem de diğer dijital bankalardan nasıl farklılaşacak?
 • Hangi müşteri segmentlerini hedeflemeli?
 • Nasıl bir ürün portföyü ile hizmet vermeli?
 • Fiyatlama stratejisi nasıl olmalı?

İş Modeli 

Dünya genelinde üç farklı iş modeli gözlemliyoruz:

Temel Bankacılık Çözüm Sağlayıcıları
Platform Oyuncuları (Superapp)
Uzmanlar

 

Temel Bankacılık Çözüm Sağlayıcıları

Bu tür dijital bankalar kullanımı ve süreci görece olarak daha basit olan mevduat, fatura ödeme, para transferi gibi ürünlere odaklanırlar. Müşterilerin kısa dikkat sürelerini yakalamayı amaçlayan bu bankaların, müşteri kazanımı ve elde tutma konusunda önemli parametreleri; yenilikçi tasarımları, daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaları ve marka imajları olarak karşımıza çıkıyor.

Platform Oyuncuları (Superapp)

Platform oyuncuları, temel bankacılık çözümleri sunmanın yanı sıra, müşteri veri tabanlarının ve hizmetlerinin kapsamını genişletmek için Superapp olma yolunu seçiyorlar. Birtakım bankacılık dışı ürün ve hizmetleri kendileri sunuyorlar ve kalanlarını da üçüncü partilerle yaptıkları işbirlikleri ile sunuyorlar. Bu bankalar için kilit ürünlerden bir tanesinin, dijital cüzdan gibi ödeme sistemleri ürünleri olduğunu söylemek mümkün.

Uzmanlar

Bu bankalar, bir ülke içerisindeki belirli yaş grupları veya KOBİ segmenti içerisindeki belirli büyüklükteki firmalar gibi özel bir müşteri segmentine odaklanırlar. Seçtikleri kitlenin ihtiyacını karşılamak üzere sundukları ürün portföylerinin oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde karlılığa ulaşma süreleri, diğer modellere göre daha kısadır.

Bize ulaşın

Bizi takip edin