2014-11-12
Strategy& Global Innovation 1000 studie: Minder groei in R&D bestedingen door grote bedrijven dan in voorgaande jaren

Chinese bedrijven geven 15 keer meer uit aan R&D dan tien jaar geleden

Amsterdam, 12 november 2014 – Grote bedrijven geven in 2014 in totaal $647 miljard uit aan R&D. Dat betekent een stijging van 1.4% ten opzichte van vorig jaar, wat aanzienlijk minder is dan de 5.5% gemiddelde jaarlijkse stijging van hun R&D bestedingen gemeten over de afgelopen tien jaar (inclusief het jaar 2009 toen de uitgaven voor het eerst met 5.6% daalden.) De R&D bestedingen als percentage van de omzet zijn de afgelopen tien jaar bij bedrijven wereldwijd met gemiddeld jaarlijks 17% afgenomen: van 8.5% naar 2.2%. Deze dalende trend wordt bevestigd door driekwart van de bedrijven uit het onderzoek, die aangeeft meer uit hun innovatie-investeringen te kunnen halen dan tien jaar geleden

Volkswagen geeft het meeste uit aan R&D
Deze bevindingen komen naar voren in de Global Innovation 1000 Study van Strategy&, voorheen Booz & Company, die de R&D-uitgaven van de 1000 grootste bedrijven wereldwijd voor het tiende achtereenvolgende jaar heeft onderzocht. Dit jaar bestaat de top 5 van big spenders aan R&D achtereenvolgens uit: Volkswagen, Samsung, Intel, Microsoft en Roche. Als meest innovatieve bedrijven worden dit jaar van 1 tot 5 in het onderzoek aangemerkt: Apple, Google, Amazon, Samsung en Tesla. In de afgelopen 5 jaar staat overigens alleen Microsoft zowel in de top 10 van big spenders als in de top tien van meest innovatieve bedrijven.

Chinese bedrijven geven 15 maal meer uit aan R&D dan tien jaar geleden
Opvallend in de afgelopen tien jaar van het onderzoek is de opmars van Chinese bedrijven. Het aantal Chinese big R&D spenders steeg van 14 (1.4%) in 2005 naar 115 (11.5%) in 2014. In totaal besteden zij dit jaar met $30 miljard maar liefst 15 maal meer uit aan R&D dan tien jaar geleden . Alleen al dit jaar zijn de R&D-uitgaven van grote Chinese corporates met 46% toegenomen ten opzichte van 2013. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren zal voortzetten: ‘Door diverse demografische ontwikkelingen is er veel vraag naar nieuwe oplossingen. Daarbij zullen de midden- en bovenklasse in China voorlopig blijven groeien’, zegt Steven Pattheeuws, adviseur van Strategy&.

R&D uitgaven Nederlandse bedrijven sinds 2005 gemiddeld 6% gestegen
De R&D uitgaven van grote Nederlandse grote bedrijven zijn sinds 2005 jaarlijks gemiddeld met 6% gestegen: tot $8.2 miljard in 2014. Dit groeipercentage ligt iets hoger dan het groeipercentage van 5.5% bij multinationals elders in de wereld. De gemiddelde innovatie-intensiteit – het percentage van de omzet dat aan R&D wordt uitgegeven- ligt in de afgelopen tien jaar bij Nederlandse grote bedrijven beduidend lager dan elders: 1.8%, ten opzichte van gemiddeld 3.7% wereldwijd.

In 2014 hebben Nederlandse corporates overigens 2.8% minder euro’s (€ 6.42 miljard) aan R&D besteed dan in 2013, tegenover een stijging van 2.5% gemeten over alle Europese multinationals die onderzocht zijn. De innovatie-intensiteit - de hoogte van de R&D-uitgaven als percentage van de omzet- van Nederlandse grote bedrijven blijft in 2014 nagenoeg gelijk aan vorig jaar, met 1.4%.

Additionele bevindingen:

  • In het afgelopen tien jaar van de studie lagen de uitgaven het hoogst bij grote bedrijven uit Noord-Amerika, Europa en Japan. Echter, hun uitgaven stijgen dit jaar minder hard dan voorheen: in Noord-Amerika namen de innovatiebestedingen met 3% toe en in Europa, zoals al eerder vermeld, met 2.5%. De innovatiebestedingen door Japanse bedrijven is dit jaar met 14% afgenomen.
  • Dit jaar komen Samsung, Google en Microsoft zowel voor in de top 10 van meest innovatieve bedrijven als in de top tien van bedrijven met de hoogste R&D uitgaven.
  • Bedrijven in computer & elektronica- en de gezondheidssector nemen gemeten over de afgelopen tien jaar gezamenlijk 50% van de totale uitgaven aan R&D voor hun rekening.
  • De innovatie-investeringen van software & internetbedrijven stegen de afgelopen tien jaar met 12% het meest. Dit jaar stegen de uitgaven zelfs met 16.5%. Software wordt in toenemende mate gebruikt bij het vervaardigen van andere producten, zoals auto’s en gebruiksvoorwerpen.
  • In de computer & elektronica industrie zijn de R&D uitgaven dit jaar met 1.8% teruggeschroefd. Omdat de nadruk van hardware naar software aan het verschuiven is, zijn hardware producenten gedwongen om hun producten goedkoper aan te bieden.

Een analyse van de studie ‘The Global Innovation 1000: Proven paths to innovation success’, kan hier gedownload worden.


Contact Meint Waterlander
Tel.: +31-88-792-70-00
contact >