Strategy& Chief Executive Study: minder Nederlandse CEO’s weg, maar nog steeds vaker dan elders

Aantal vrouwelijke CEO’s blijft in Nederland voorlopig laag

Amsterdam, 18 august 2014 – In 2013 is 18% van de CEO’s aan het roer van een bedrijf op de AEX en AMX weggegaan, een aanzienlijke daling ten opzichte van maar liefst 26% CEO-wisselingen in 2012. Dit komt naar voren uit de jaarlijkse Chief Executive Study van Strategy& (voormalig Booz & Company) naar trends in opvolgingen van bestuursvoorzitters bij publieke ondernemingen wereldwijd, die dit jaar voor de 14de keer is uitgevoerd.

Het percentage vertrekkende Nederlandse CEO’s in 2013 ligt met 18% nog steeds hoger dan het wereldwijde gemiddelde (14,4%) en het gemiddelde in andere West-Europese landen (13%). Het percentage gedwongen, vroegtijdig vertrek van bestuursvoorzitters van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen door onenigheid binnen het bestuur of slechte prestaties, is vorig jaar ook sterk gedaald: naar 22% ten opzichte van 46% in 2012. ‘Na hoge omlooppercentages van CEO’s in Nederland in de afgelopen jaren, lijkt er wat meer rust in de boardroom te zijn gekomen. Door de licht aantrekkende economie en verbeterde resultaten is de druk op CEO’s bij beursgenoteerde ondernemingen wat minder geworden’, aldus Coen de Vuijst, Partner bij Strategy&.

Het aandeel van aantredende CEO’s die van buiten de onderneming afkomstig zijn ligt in Nederland gemeten over de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 36% aanzienlijk hoger dan in andere landen, waar slechts 23% van buiten het bedrijf is aangetrokken. In 2013 lag het percentage aantredende bestuursvoorzitters in ons land dat van buiten de onderneming afkomstig is zelfs op 50%.

Nederlandse CEO’s staan over de afgelopen vijf jaar gemeten gemiddeld 4,5 jaar aan het roer, vrijwel even lang als elders in de wereld waar een CEO gemiddeld vijf jaar bestuursvoorzitter is.

Voor het eerst is dit jaar onderzoek gedaan naar trends bij aan- en aftreden van vrouwelijke CEO’s wereldwijd tussen 2004 en 2013. Wereldwijd zijn er in de afgelopen tien jaar maar liefst 75% meer vrouwelijke CEO’s aangetreden dan afgetreden: 2.8% van alle aantredende CEO’s wereldwijd was vrouw tegenover 1.6% vrouwelijke bestuursvoorzitters die wereldwijd zijn afgetreden in die periode. In Nederland is nog geen opwaartse trend waar te nemen in het aanstellen van vrouwelijke CEO’s. Allereerst ligt het percentage vrouwelijke bestuursvoorzitters dat in de afgelopen tien jaar bij een Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen aan het roer is komen te staan op 2%, wat lager is dan het wereldwijde percentage van 2.8%. Op dit moment is in ons land slechts 4% van de CEO’s van een beursgenoteerde onderneming een vrouw, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 9%. Een ander verschil met andere landen is dat alle vrouwelijke bestuursvoorzitters die tussen 2004 en 2013 bij een Nederlandse onderneming zijn aangetreden uit het bedrijf zelf afkomstig zijn, terwijl in andere landen gemiddeld 35% van de nieuwe vrouwelijke bestuursvoorzitters extern is geworven. ‘Het percentage vrouwelijke CEO’s bij beursgenoteerde ondernemingen is in Nederland nog steeds bedroevend laag’, aldus De Vuijst: ‘Bovendien is de sterke opwaartse trend die we in het buitenland zien, niet in gelijke mate aanwezig in Nederland.’

Methodologie
Voor deze studie heeft Strategy& onderzoek gedaan bij de 2.500 grootste ondernemingen wereldwijd. Voor het identificeren en classificeren van een CEO-wisseling bij een van deze bedrijven zijn zowel gedrukte als digitale media en documenten gebruikt en gescreend. Op dezelfde wijze is voor Nederland additioneel onderzoek gedaan naar CEO-wisselingen bij alle 50 AEX- en Midkap- ondernemingen over de afgelopen 14 jaar. Ook zijn voor het onderzoek elektronische bronnen geraadpleegd voor aankondigingen van pensioen en benoemingen van topmannen .

  • Fusie- en overname: waarbij de CEO vertrekt nadat het bedrijf is overgenomen of is samengegaan met een ander bedrijf.
  • Vroegtijdig weggaan: waarbij de CEO vroegtijdig aftrad, meestal wegens achterblijvende resultaten, ofwel vanwege een verschil van inzicht met de raad van commissarissen.
  • Regulier vertrek: waarbij de CEO aftrad als gevolg van reguliere en geplande opvolging, meestal vanwege pensioen, gezondheidsredenen of overlijden.

Contact Meint Waterlander
Tel.: +31-88-792-70-00
contact >