Vroege stadia van het innovatieproces zijn belangrijk voor succes

46% zegt dat het genereren van ideeën en het omzetten in productontwikkeling matig effectief in hun bedrijf verloopt / Nog beperkt gebruik van social media als innovatietool

Amsterdam, 8 november 2012 – De 1000 ondernemingen die wereldwijd het meest aan innovatie spenderen hebben in 2011 met $603 miljard meer dan ooit in R&D geïnvesteerd. Ten opzichte van 2010 zijn hun uitgaven met 9.6% gestegen. Dit blijkt uit de 2012 Global Innovation 1000 Study van management consultancy firma Booz & Company naar corporate bestedingen aan R&D wereldwijd. Consistent met dezelfde studie in voorgaande jaren is er geen verband op de lange termijn tussen de hoogte van het R&D-budget en de financiële prestaties van bedrijven. ‘Wel belangrijk is de wijze waarop een organisatie de R&D fondsen in talent, processen en tools investeert’, aldus Barry Jaruzelski, Senior Partner bij Booz & Company. Dit jaar is er nader onderzoek gedaan naar de vroege fasen van het innovatieproces: het genereren van ideeën en het overgaan op commerciële productontwikkeling. Hieruit blijkt dat social medianog beperkt wordt ingezet door grote bedrijven; en dan vooral door organisaties die producten en diensten voor consumenten ontwikkelen.

Met de 2012 Global Innovation 1000 Study heeft Booz & Company voor het achtste jaar onderzoek gedaan naar de hoogte van de corporate uitgaven aan R&D. Na een eenmalige daling van 3.5% in 2009 en een stijging van 9.3% in 2010 gingen de investeringen in innovatie in 2011 met 9.6% omhoog tot een recordbedrag van $ 603 miljard.

Effectiviteit begin van innovatieproces draagt bij aan goede financiële resultaten
Voor het derde achtereenvolgende jaar komt Apple als meest innovatieve bedrijf naar voren, terwijl het de 58ste plek wereldwijd inneemt voor wat betreft uitgaven aan R&D. De hoogte van de investering biedt dus geen garantie voor succesvolle innovatie en financieel succes, wel is het belangrijk hoe een bedrijf de innovatiestrategie uitvoert.
Hiertoe heeft Booz & Company dit jaar een analyse uitgevoerd naar de vroege fase van de innovatieperiode: het genereren van ideeën en het besluitvormingsproces welke daarvan in productontwikkeling worden omgezet. Opvallende uitkomst daarvan is dat 46% van de bedrijven aangeeft hier maar matig effectief in te zijn. Een kwart van de ondernemingen geeft aan op effectieve wijze nieuwe ideeën te genereren en deze ideeën in commerciële productontwikkeling om te zetten. De meeste van hen presteerden beter dan hun concurrenten in omzet, marktgroei en EBITDA als percentage van de groei, hetgeen aangeeft dat er een correlatie bestaat tussen de effectiviteit in de vroege stadia van het innovatieproces en goede financiële resultaten.

Nieuwe ideeën veelal via observatie en marktonderzoek en weinig via social media
Ondanks de vele aandacht ervoor geeft maar 15% van de bedrijven aan dat social media een belangrijke innovatietool is. Deze vorm van open innovatie wordt vooral toegepast door organisaties die producten en diensten voor consumenten leveren, zoals software, internet, computers en elektronica en telecom. Meest voorkomend, en wel bij 42% van de organisaties, komen nieuwe ideeën op traditionele wijze tot stand door middel van directe observatie van klanten. Marktonderzoek komt op de tweede plaats en wordt door 31% van de bedrijven toegepast.

Van belang is hoe een organisatie in talent, processen en tools investeert
Het traject om ideeën daadwerkelijk in een commercieel product om te zetten, is volgens de meeste bedrijven belangrijker voor succesvolle innovatie dan het creëren van ideeën. Bedrijven geven aan dat ze hiervoor al hun tools en processen inzetten. Driekwart van de onderzochte bedrijven zijn hierbij afhankelijk van interne netwerken. Het enige externe mechanisme dat veel bedrijven gebruiken zijn reviews van klanten die vroegtijdig inzage krijgen in de ontwikkelingspijplijn. Om succesvol te innoveren is het niet van belang welke specifieke methodes organisaties kiezen bij het genereren van ideeën en het omzetten daarvan in commerciële producten. De meest succesvolle innovators in alle industrieën gebruiken innovatiemethodes die goed aansluiten bij hun innovatiestrategie, zegt Barry Jaruzelski, Senior Partner bij Booz & Company: ‘Daarom moeten de R&D fondsen op de juiste manier geïnvesteerd worden in medewerkers, tools en processen.’

Additionele bevindingen

  • De wereldwijde stijging van 9.6% aan corporate R&D uitgaven in 2011 vond in vrijwel alle bedrijfstakken en regio’s plaats. De drie bedrijfstakken waar het meest aan R&D wordt uitgegeven zijn de computer- en elektronica industrie, gezondheidszorg en auto industrie: zij nemen respectievelijk 28%, 21% en 16% van de corporate uitgaven wereldwijd voor hun rekening.
  • Bijna 70% van de totale R&D uitgaven in de Global Innovation 1000 zijn voor rekening van bedrijven die hun hoofdkwartier hebben in Noord-Amerika(37.9%) en Europa (29.9%). Bijna een kwart (23.3%) wordt uitgegeven door Japanse bedrijven. In Noord-Amerika stegen de uitgaven met 9.7% in 2011. In Europa en Japan was dit met 5.4% en 2.4% aanzienlijk minder.
  • Net als in de afgelopen jaren groeiden de R&D uitgaven in China en India aanzienlijk. In 2011 was dit met een gezamenlijk percentage van 27%, ietwat lager dan de 38,5% in 2010. Indiase en Chinese bedrijven maken maar 3% uit van de 1000 grootste corporate bestedingen wereldwijd aan R&D. Meer dan de helft hiervan is actief in bedrijfstakken waar relatief weinig wordt uitgegeven aan R&D: chemie, energie, bouw en mijnbouw.
  • Nederlandse bedrijven die deel uitmaken van de studie hebben in totaal $12.9 miljard aan R&D uitgegeven in 2011 wat een stijging van 10.3 % betekent ten opzichte van 2010 toen er $11.7 miljard werd besteed. De Nederlandse ondernemingen nemen zodoende 2.14% van de totale $ 603 miljard voor hun rekening.
  • Als percentage van de omzet hebben deze bedrijven met hun hoofdkantoor in Nederland vorig jaar 1.7% aan R&D besteed. Hiermee blijft hun zogenoemde innovatie-intensiteit binnen de historische marges van de afgelopen jaren. In 2010 lag het percentage op1,84%, in 2009 op 2.4% en in 2008 op 1.8%.
  • Twee derde ($ 53 miljard) en daarmee de grootste stijgingen in innovatiebestedingen tussen 2010 en 2011 werden gerealiseerd in de computer- en elektronica industrie, de auto-industrie en de industriële sectoren. Sinds een aantal jaar is Toyota weer de onderneming die het hoogste bedrag in innovatie heeft geïnvesteerd: $9.9 miljard.
  • Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt Apple als het meest innovatieve bedrijf ter wereld genoemd, gevolgd door respectievelijk Google en 3M. Amazon.com staat dit jaar op de 10de plaats als meest innovatieve onderneming, vorig jaar was dat nog Facebook. - De auto-industrie als geheel heeft dit jaar weer meer uitgegeven aan R&D. Onder meer om aan de strenge standaarden voor brandstof te kunnen voldoen, de elektronica in hun auto’s te verbeteren, gemeenschappelijke platforms wereldwijd te ontwikkelen en jonge kopers aan te trekken.
  • Bedrijven die zich richten op producten of diensten voor consumenten zullen twee maal zo vaak voor open innovatie kiezen dan branches met hoogwaardige ingenieurs producten en diensten zoals de auto-industrie, de zware industrie, de luchtvaart en de energiesector.
  • Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat minder dan 20% van hun innovatieprojecten daadwerkelijk tot een volledige productontwikkeling leidt. Volgens 43% van de respondenten wordt vervolgens maar 20% van datgene dat in projectontwikkeling omgezet in een grootschalig commercieel project.

Over het onderzoek
Voor de 2012 Global Innovation 1000 Study heeft Booz & Company voor de achtste maal wereldwijd 1000 ondernemingen geselecteerd die het meest besteed hebben aan R&D in 2011. Uit deze studie blijkt dat er geen verband bestaat tussen de hoogte van hun uitgaven aan R&D, hun financiële prestaties en financieel succes op de lange termijn. Wel belangrijk is de wijze hun investeringen in R&D in overeenstemming brengen met het talent van hun medewerkers en de interne structuren binnen de organisatie: personeel, onderscheidende vaardigheden en besluitvormingsprocessen.
Dit jaar ligt de focus op het meest onduidelijke deel van het innovatieproces: de tools, mechanismen en netwerken die organisaties gebruiken om ideeën te genereren en de besluitvorming om deze om te zetten in commerciële producten. Hiertoe zijn een enquête bij 700 bedrijven en 12 diepte-interviews met senior innovatie professionals uitgevoerd om inzicht te krijgen in de vroege fases van het innovatieproces en welke bedrijven door hen als meest innovatief wordt beschouwd.