Over tien jaar komen er een miljard vrouwen bij op de arbeidsmarkt

Nederland wereldwijd 6de in bevorderen en benutten van economische draagkracht van vrouwen
Relatief weinig vrouwen in ons land zijn werkgever of topbestuurder

Amsterdam, 15 oktober 2012 – Over tien jaar zullen wereldwijd een miljard vrouwen de arbeidsmarkt op gaan en hun bijdrage gaan leveren aan de economie. Tot nog toe krijgt deze hard groeiende groep op de arbeidsmarkt wereldwijd nog weinig aandacht van overheid en bedrijfsleven. In het onderzoek van management consultancy Booz & Company, The Third Billion Index wordt in beeld gebracht in hoeverre vrouwen in 128 landen politieke en sociale steun krijgen en de opleidingsmogelijkheden hebben om hun economisch potentieel te benutten en welke resultaten daarbij worden geboekt. Nederland staat in deze ranglijst overall op de plaats 6 en behoort tot een van de landen die de juiste richting op gaat om het arbeidspotentieel van vrouwen zo goed mogelijk te benutten. Echter op een punt scoort ons land internationaal nog altijd laag. Nederland staat nr 72 als het gaat om het percentage vrouwelijke topbestuurders en werkgevers op basis van de mogelijkheden die vrouwen in ons land krijgen om hun economisch potentieel te benutten.

Over tien jaar zullen er wereldwijd een miljard vrouwen de arbeidsmarkt opgaan, die een grote bijdrage aan de wereldeconomie kunnen leveren. Vrouwen steken een groter deel van hun inkomen in de opvoeding en educatie van hun kinderen. Als die kinderen opgroeien, zal hun verbeterde status een positieve sociale en economische factor worden in de samenleving. Tot nog toe krijgt deze hard groeiende groep vaak nog te weinig aandacht van hoge bestuurders en beleidsmakers wereldwijd. Het onderzoek van Booz & Company, The Third Billion Index analyseert het economisch potentieel van vrouwen in 128 landen en welke obstakels zij daarbij in hun eigen land tegenkomen. De index is samengesteld op basis van bestaande gegevens van het World Economic Forum en de Economist Intelligence Unit en combineert enerzijds in hoeverre de economische draagkracht van vrouwen worden ondersteund en anderzijds wat daarvan het resultaat is. In de eerste categorie gaat het om initiatieven die regeringen en de particuliere sector kunnen nemen om de economische positie van vrouwen te verbeteren, zoals wetten en beleid voor scholing, zwangerschapsverlof en kinderopvang en de toegang tot krediet. De tweede categorie geeft aan in hoeverre vrouwen tot de nationale economie bijdragen. Hier gaat het om de verhouding man/vrouw op de arbeidsmarkt, gelijke beloning, als mede het aandeel van vrouwen onder technische werknemers, bestuurders bij overheid en bedrijfsleven en als werkgever. Nederland staat op de zesde plaats en bevindt zich wereldwijd in de voorhoede van de landen die de juiste richting zijn ingeslagen om ervoor te zorgen dat vrouwen succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De eerste drie plekken worden ingenomen door respectievelijk Australië, Noorwegen en Zweden. Duitsland staat op de achtste plek, België volgt daarna en de V.S. staat op de 30ste plaats.

Nog weinig vrouwen in ons land in hoge bestuurlijke functies of als werkgever
Voor wat betreft de drie categorieën die aangeven in hoeverre die overheid en bedrijfsleven initiatieven nemen om de economische positie van vrouwen te verbeteren, scoren Nederland het hoogst op het gebied van beleid voor gelijke beloning, zwangerschapsverlof en kinderopvang (nr 7). De cijfers zijn wat lager als het aankomt op scholing voor vrouwen (nr 18) en ondersteuning van ondernemerschap van vrouwen (nr 14). Voor wat betreft de drie categorieën die aangeven in hoeverre vrouwen aan de nationale economie bijdragen staat ons land bovenaan met Noorwegen, Zweden, Australië, Canada, Duitsland, Finland en Spanje als het gaat om gelijke betaling van mannen en vrouwen in dezelfde functie. De man/vrouw ratio voor wat betreft de deelname op de arbeidsmarkt blijft wat achter (nr 22). Echter, we scoren opvallend laag (nr 72) als het gaat om het percentage vrouwen in Nederland dat hoge bestuurlijke functies vervult in het bedrijfsleven of de overheid, of als werkgever op basis van de mogelijkheden die vrouwen in ons land hebben om het economisch potentieel te benutten.

Over het onderzoek
De studie ‘The Third Billion Index’ van Booz & Company is uitgevoerd aan de hand van bronnen van het World Economic Forum en de Economist Intelligence Unit. Deze index brengt de belangrijkste factoren in beeld, ongeacht lokale omstandigheden, die de toegang van vrouwen als werknemer of ondernemer tot de arbeidsmarkt bevordert, waardoor zij hun bijdrage aan de economie kunnen leveren. Hierbij gaat het enerzijds om initiatieven die regeringen en de particuliere sector nemen of hebben genomen, zoals wetten en het beleid ten aanzien van minimale scholing, het werkgelegenheidsbeleid tijdens en na de bevalling, en de toegang tot krediet. Anderzijds zijn het de bepalende factoren die aantonen wat het resultaat is van deze wetten en beleid: hierbij gaat het om de verhouding man/vrouw op de arbeidsmarkt, gelijke beloning tussen mannen en vrouwen, als mede het aandeel van vrouwen onder technische werknemers, onder top bestuurders bij overheid en bedrijfsleven en vrouwen als werkgever.