2009-10-29
Nederlandse bedrijven scoren hoog in totale uitgaven aan R&D

Maar lopen achter in hun innovatiebestedingen als percentage van de omzet

Meer dan tweederde van de bedrijven wereldwijd handhaafde of verhoogde het innovatiebudget in 2008

Ondanks de gevolgen van de recessie hebben de grootste bedrijven wereldwijd met $532 miljard vorig jaar 5,7% meer aan innovatie is besteed dan in 2007. Deze totale stijging in R&D is minder dan die van 10% in 2007 ten opzichte van 2006. Dit is niet verwonderlijk aangezien het omzetgroeipercentage van deze bedrijven in 2008 met 6,5% aanzienlijk lager is dan de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vijfde jaarlijkse studie van Booz & Company naar de uitgaven aan innovatie van de 1000 beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd het meeste aan research en development besteden. De meeste bedrijven geven aan dat R&D cruciaal is om concurrentievoordeel op te bouwen voor als de economie weer aantrekt. Nederlandse ondernemingen besteedden vorig jaar 7,2% meer aan innovatie dan in 2007 waarmee zij boven het internationaal gemiddelde uitkomen.

In de jaarlijkse studie ‘Global Innovation 1000’ analyseert Booz & Company bij de 1000 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd die het meeste aan R&D uitgeven het verband tussen hun uitgaven aan innovatie en hun bedrijfsresultaten. Hieruit kwam naar voren dat meer dan tweederde van de bedrijven wereldwijd in 2008 evenveel of meer aan innovatie heeft uitgegeven dan in 2007, ondanks dat bij 34% van deze bedrijven het netto inkomen is gedaald. Een derde (32%) van deze bedrijven leed vorig jaar verlies. Een meerderheid daarvan, 56%, spendeerde vorig jaar echter meer aan innovatie dan in 2007. Wel verwachten ze in 2009 in totaal minder uit te geven aan R&D maar deze daling is per saldo significant geringer dan de daling van de verwachte omzetdaling. De intensiteit van de bestedingen aan innovatie zal hierdoor dit jaar toenemen. Volgens Roger van den Heuvel, adviseur bij Booz & Company beseffen bedrijven zich dat innovatie een essentieel onderdeel vormt van de strategie op de langere termijn: "Voor de meeste sectoren geldt dat investeringen in productontwikkeling jaren van te voren worden gedaan. Bovendien zien de meeste bedrijven de economische neergang als een kans om hun concurrentievoordeel te vergroten en hun marktaandeel te verhogen als de recessie voorbij is. Daarom is er ook een verschuiving naar het snel producten op de markt brengen in plaats van meer puur en toegepast onderzoek."

Nederlandse bedrijven moeten een inhaalslag maken
Ook Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar meer aan R&D uitgegeven dan in 2007: $ 12,3 miljard wat een groeipercentage bedraagt van 7,2% en boven het wereldwijde gemiddelde van 6,5%. In de ranglijst van de totale uitgaven aan R&D in de private sector wereldwijd scoorde Nederland hoog met een achtste plaats na landen als de V.S., Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland maar boven landen als Australië, Canada, Zweden, Denemarken en Finland. In de studie wordt echter ook het aandeel van het R&D budget van de omzet berekend, oftewel de intensiteit van de bestedingen aan R&D. Nederlandse ondernemingen blijken hier met 1,8% lager te scoren dan het mondiale gemiddelde van 3,6%: ‘Het is opvallend dat Nederlandse ondernemingen hun innovatie-uitgaven vorig jaar op peil hebben gehouden maar dat zij desondanks maar op de helft van het mondiaal gemiddelde van 3,6 % zijn uitkomen als het gaat om de innovatie-intensiteit’, aldus Van den Heuvel: "Een deel van dat verschil zou kunnen zijn dat wij onze uitgaven efficiënter besteden maar dan nog moet er een inhaalslag in de R&D uitgaven gemaakt worden. We zouden wereldwijd tot de top 5 kunnen behoren ook als we onze innovatiebestedingen meer in lijn brengen met de omzet. Ondanks ons absoluut uitgavenniveau zouden we anders op langere termijn wel eens de slag kunnen verliezen."

Bedrijven besteden hun uitgaven aan R&D effectiever
Het onderzoek bevat ook een additionele enquête onder 300 senior managers en R&D experts naar het effect van de economische recessie op de innovatiebestedingen en de strategie van de onderneming. Daaruit komt naar voren dat de economische neergang hen dwingt om beter na te denken over hun innovatiestrategie, het managen van de innovatieprocessen en hun R&D portfolio. Bijna de helft (44%) zegt dat zij sneller projecten beëindigen. Meer dan een derde, 36%, beëindigt puur verkennende projecten. Vier van de tien ondervraagden richten zich op efficiëntieverbetering van de R&D-processen. Ondertussen merken bedrijven dat klanten prijsbewuster zijn en zeven van de tien respondenten past de R&D-strategie aan als reactie op de veranderende wensen van hun klanten. "Voor de meeste bedrijven is de recessie een belangrijk leermoment" zegt Van den Heuvel: "Naast het zoveel mogelijk handhaven van effectieve investeringen in R&D blijft het aantrekken en behouden van toptalent essentieel."

Invloed van de recessie op R&D verschilt per branche
Evenals in 2007 is 66% van de totale bestedingen aan R&D vorig jaar uitgegeven in de computer- en elektronica branche (27%), de gezondheidszorg (23%) en de automobielindustrie (16%). De automobielindustrie is tot nu toe het hardst getroffen en 60% van de bedrijven in deze branche heeft in 2008 minder aan innovatie uitgegeven. Desondanks heeft de overige 40% de innovatiebestedingen vorig jaar verhoogd waardoor de sector in totaal in 2008 0,6% meer aan R&D heeft besteed. Toyota staat voor het derde achtereenvolgende jaar in deze studie op de eerste plaats als de onderneming die wereldwijd het meest aan R&D heeft uitgegeven in 2008.
Voor de internet- en softwarebranche is de recessie een mooie kans als hun producten tot productiviteitsverbetering kunnen leiden: acht van de 10 grootste besteders uit deze branche hebben vorig jaar meer aan R&D uitgegeven.De bedrijven die elektronica- en computers leveren hebben vorig jaar 4% meer uitgegeven aan innovatie dan in 2007. Alleen de luchtvaart- en defensie-industrie verlaagde de uitgaven aan innovatie vorig jaar, en wel met 2,3%.

Additionele bevindingen:

 • De 10 ondernemingen wereldwijd die het meeste aan R&D hebben besteed in 2008 zijn: 1. Toyota (voor het derde achtereenvolgende jaar op de eerste plaats) 2. Nokia 3. Roche Holding 4. Microsoft 5. General Motors 6. Pfizer 7. Johnson & Johnson 8. Ford 9. Novartis 10. Sanofi-Aventis.
 • De 100 ondernemingen die vorig jaar het meeste aan R&D besteedden hebben in 2008 3,9% meer uitgegeven aan innovatie terwijl ze gemiddeld meer dan 1% op hun totale uitgaven hebben bezuinigd.
 • De 20 bedrijven met de hoogste innovatiebudgetten in 2008 gaven 3,2% meer uit aan innovatie dan in 2007, terwijl hun gemiddeld netto inkomen in 2008 maar liefst met 35% afnam ten opzichte van 2007: van $115 naar $75 miljard. Deze jaarlijkse stijging is wel lager dan die van 10,7% in 2007.
 • De uitgaven aan R&D van de bedrijven uit de Global Innovation 1000 variëren van $9 miljard die nummer een Toyota in 2008 uitgaf tot $58 miljoen dat het Londense Laird PLC (producent van elektronische apparaten) vorig jaar besteedde.
 • In iedere regio is vorig jaar in totaal meer aan R&D uitgegeven: bedrijven uit Noord-Amerika, Europa en Japan spendeerden net als in 2007 tezamen 94% van de totale uitgaven aan R&D. Bedrijven in India en China spendeerden 1% van het totale R&D budget dat door bedrijven in het onderzoek is uitgegeven aan innovatie. - In iedere regio, inclusief China en India, zijn de innovatie-uitgaven gestegen maar wel minder sterk dan in 2007. In Europa met 6,3%, in de V.S. met 6,5% en in Japan met 0,5%.
 • Het jaarlijkse groeipercentage over de afgelopen vijf jaar dat de studie is gedaan ligt op 7,2%.
 • De omzet van de bedrijven uit de Global Innovation 1000 groeide in 2008 maar met 6,5% tot $15 triljoen wat aanzienlijke daling betekent ten opzichte van 2007 toen de verkoopresultaten met 10% omhoog gingen.
 • Het aandeel van het R&D budget in de omzet bleef in 2008 gelijk aan dat in 2007: 3,6%. Bedrijven die hun hoofdkwartier in Europa hebben gaven vorig jaar 3,2% van hun verkoopinspanningen uit aan innovatie: vorig jaar was dat nog 3,6%. Bedrijven uit Noord-Amerika spendeerden 4,6% ten opzichte van 4,8% in 2007. Alleen in Japan steeg dit aandeel licht: en wel van 3,6 naar 3,7%.
 • Uit additioneel onderzoek onder 300 managers en R&D experts blijkt dat 80% van de respondenten de samenstelling van het productportfolio onder de loep neemt: bijna de helft, 47%, is zich hierdoor meer gaan focussen op de ontwikkeling van producten met groeipotentieel; 17% op meer nieuwe producten voor bestaande markten en 16% is zich gaan focussen op de ontwikkeling van producten voor nieuwe markten.
 • 40% van deze managers en R&D experts geeft aan dat zij minder aan fundamenteel onderzoek uitgeven en zich focussen op het zo spoedig mogelijk naar de markt brengen van nieuwe producten.
 • Booz & Company schat dat de ondernemingen die onderzocht zijn in de studie goed zijn voor 80% van het totale innovatiebudget van bedrijven wereldwijd in 2008, hetgeen neerkomt op een totale corporate besteding aan R&D wereldwijd van $660 miljard.
 • De totale uitgaven zowel publiek als privaat in 2008 wordt door Booz & Company geschat op een totaal van circa $1 triljoen.

De resultaten van de Global Innovation 1.000 zijn te downloaden op www.strategyand.pwc.com.

Methodologie:
Booz & Company heeft wereldwijd 1.000 beursgenoteerde ondernemingen geïdentificeerd die het meest aan R&D hebben uitgegeven in 2008. Vervolgens zijn van iedere bedrijf de belangrijkste financiële resultaten van 2001 tot 2008 geanalyseerd: verkoop, bruto winst, operationele winst, netto winst, R&D uitgaven en marktwaarde. Alle resultaten zijn omgezet in Amerikaanse dollars waarbij de gemiddelde wisselkoers van 2008 is gehanteerd. Daarnaast zijn de opbrengsten voor de aandeelhouders verzameld en aangepast aan de totale opbrengsten van aandeelhouders in de desbetreffende branche. Booz & Company heeft daarnaast via internet wereldwijd 300 senior managers en R&D experts van 25 van de onderzochte bedrijven geïnterviewd over de effecten van de recessie op hun innovatiebudget en de strategie van hun organisatie.