Keuzes die bedrijven nu maken voor energievoorziening zijn bepalend voor hun toekomstige concurrentiepositie

Nieuw boek ‘Energy Shift’ door Booz & Company experts is handboek voor iedere beleidsmaker hoe met energievoorziening om te gaan

Er is wereldwijd een ingrijpende herschikking van het energielandschap gaande. Ieder bedrijf van multinational tot klein, in elke sector, krijgt daardoor de komende twee decennia te maken met onzekerheid en instabiliteit van energievoorziening. Het boek ‘Energy Shift, Game-Changing Options for refueling the future’, geschreven door twee energie-experts van management consultancy Booz & Company, helpt beleidsmakers in de publieke en private sector om te gaan met de keuzes en afwegingen waar zij bij hun energievoorziening voor komen te staan. De auteurs helpen in hun boek ook een aantal fabels over onzekerheden van energievoorziening uit de wereld en onthullen verrassende feiten. Zij tonen aan dat olievoorraden wereldwijd niet opraken, de recentelijk grote volatiliteit van energieprijzen niet uitsluitend te wijten is aan de economische ontwikkelingen in Azië en dat de leveringszekerheid van aardgas net zo belangrijk is als de leveringszekerheid van olie.

Ingrijpende herschikking van het energielandschap zal het bedrijfsleven wereldwijd veranderen
De verschuiving weg van CO2-intensieve brandstoffen en technologieën is nog maar het begin van een ingrijpende herschikking van het energielandschap. De onzekerheid en instabiliteit van de energievoorziening in de komende twee decennia is een realiteit waar ieder bedrijf mee te maken krijgt, en niet alleen energiebedrijven. De goederen die geproduceerd worden, de technieken die ontwikkeld worden, de computersystemen waar iedereen van afhankelijk is, het transport en de logistieke netwerken die wereldwijd worden gebruikt zijn allemaal afhankelijk van trends in de energievoorziening, de vraag naar energie en de prijzen die ervoor betaald moeten worden."Terwijl er veel onzekerheid is over de toekomst van energie is het zeker dat er al een verschuiving gaande is en dat die zich zal voortzetten’, schrijven de auteurs, Neil McArthur en Eric Spiegel: “Deze verschuiving zal het commerciële, industriële en consumenten landschap wereldwijd gedurende de 21ste eeuw ingrijpend veranderen.”


Keuzes voor energievoorziening bepalen toekomstig succes van bedrijven
Voor leiders in het bedrijfsleven is handhaving van de status quo geen optie. Het energiebeleid voor het bedrijfsleven dat in het verleden voldeed, is niet meer toereikend om de veranderingen die de door deze ‘energy shift’ in gang is gezet het hoofd te kunnen bieden: “De keuzes die bedrijven op dit moment maken als het gaat om energievoorziening zal invloed hebben op hun toekomstige concurrentiepositie. De energieverschuiving die nu plaatsvindt is veelomvattend en complexer dan ooit tevoren”, aldus de auteurs. In het boek adresseren zij belangrijke kwesties zoals: hoe kunnen bestuurders hun bedrijf het beste positioneren nu er onzekerheid is over energievoorziening? Welke verschuivingen in de energiemarkt zouden het beste bij hun bedrijf passen zodat zij daar ook van kunnen profiteren? En hoe snel moeten ze hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie?


Fabels en waarheden over onzekerheden energieverschuiving
De auteurs helpen ook een aantal wijdverbreide fabels over onzekerheden van energievoorziening uit de wereld, en onthullen zij verrassende feiten. Zo tonen zij bijvoorbeeld aan dat olievoorraden wereldwijd niet opraken, de recentelijk historisch hoge volatiliteit van energieprijzen niet uitsluitend te wijten is aan economische ontwikkelingen in Azië, en dat de leveringszekerheid van aardgas net zo belangrijk is als de leveringszekerheid van olie. Om de beoordelen op welke wijze en hoe snel de energieverschuiving zich de komende twintig jaar zal voltrekken, behandelen zij de trends op de belangrijkste terreinen waar onzekerheid over bestaat: de regulering ten aanzien van het broeikaseffect, zekerheid over energievoorziening en het tempo waarin technologische veranderingen plaatsvinden. Ontwikkelingen en onzekerheden in de Verenigde Staten in wetgeving rond broeikasgassen, en de mate van productie aldaar van gas uit onconventionele bronnen blijken van grote invloed op wereldwijde gasvoorziening en -prijzen, omdat Amerikaanse, Europese en Aziatische markten in toenemende mate gekoppeld worden door de handel in LNG (liquifed natural gas). “Voor Nederland als belangrijk gasproducerend land zullen de gevolgen aanzienlijk zijn. Nederlandse beleidsmakers moeten hier terdege rekening mee houden”, zegt Otto Waterlander, gas-expert bij Booz & Company.


Analyse belangrijkste uitdagingen op het gebied van energie wereldwijd
Op basis van recent onderzoek van Booz & Company analyseren de auteurs drie belangrijke thema’s: 1) de voortdurende, grote vraag naar allerlei vormen van energie vanuit de ontwikkelde landen en de brede nieuwe vraag vanuit de industrialiserende landen; 2) de verminderde productie vanuit conventionele olievoorraden, de gevolgen daarvan voor toekomstig transport en de opkomst van alternatieve brandstoffen; 3) het veranderende gebruik van fossiele brandstoffen (kolen en gas) worden gebruikt als er wereldwijd meer wordt overgegaan op lage CO2 of CO2-vrije brandstoffen zoals nucleaire-, zonne- en windenergie.

Over de auteurs:

Neil C. McArthur is senior vice president bij Booz & Company in Amsterdam. Hij is lid van Booz & Company’s Global Executive Committee en leidt de adviespraktijk van de firma in Europa.

Eric A. Spiegel is senior vice president bij Booz & Company in DC, in de Verenigde Staten. Hij leidt de Energy, Chemicals & Utilities adviespraktijk van de firma wereldwijd.

"Energy Shift: Game-Changing Options for Fueling the Future"
Door Neil McArthur and Erick Spiegel m.m.v. Rob Norton
McGraw-Hill; 199 pagina’s: ISBN Nr: 978-0-07-150834-6


Aanbevelingen Energy Shift:

“Energy Shift verschaft een veelomvattend, evenwichtig onderzoek naar complexe energiekwesties wereldwijd- de heldere feiten en inzichten maken het voor iedere senior bestuurder een goed boek om te lezen.“
LODEWIJK VAN WACHEM, former president of Royal Dutch/Shell

“Energy Shift demonstrates just how profoundly the relationship between energy and growth will need to be refashioned. If environmental goals are to be achieved, the price of fossil fuels will either be kept high by the market or by government action, and a host of technologies and business models will have to be rethought.”
LORD TURNBULL, former cabinet secretary and head of UK Civil Service

"It is the wisest survey of today's energy scene that I know. It gets rid of numerous widely believed myths and provides a sound guide to possible energy futures to enable mankind to survive today's many threats. It deserves wide readership by politicians, business leaders old and new and the general public."
NAPIER COLLYNS, cofounder of the Global Business Network, and former international oil industry executive

“Energy Shift provides comprehensive insight and practical analysis of what the future holds for energy security. It surrounds energy dilemmas and hard, controversial truths with realism, not politics.”
JOHN D. HOFMEISTER, founder and CEO, Citizens for Affordable Energy

"With a burgeoning mix of energy sources and options around the world, Energy Shift is the book to sort them out. This book decodes cap and trade laws, tax allowances, renewables and every kind of energy. Like the best executive seminars, you’ll get the big picture and detailed analysis from world experts. The section on “Where Politics Meets Arithmetic” is worth the price of the book."
DR. KAREN OTAZO, Managing Director of Global Leadership Network, former executive at ARCO Oil and Gas and Ashland Oil, and author of 'The Truth About Being a Leader'