News room

Press releases

Negentien procent van de 2500 grootste bedrijven wereldwijd heeft een Chief Digital Officer (CDO) in dienst om hun digitale transformatie te leiden. CDO’s zijn vooral populair onder Europese ondernemingen, en met name in de financiële dienstverleningssector. Dat blijkt uit onderzoek van Strategy&, een onderdeel van accountants- en adviesbureau PwC.
Het aandeel CEO’s dat gedwongen ontslagen wordt wegens niet integer handelen stijgt. De opvolging van CEO’s bij de 2500 wereldwijd grootste beursgenoteerde ondernemingen laat zien dat het percentage CEO’s dat wordt ontslagen is gestegen van 3,9 procent naar 5,3 procent, een stijging van 36 procent. Dat blijkt uit de ‘2016 Success Study’ van Strategy&, een onderdeel van PwC.
De meeste Nederlanders bekijken en kopen hun producten liever in de winkel dan online. Ongeveer een kwart (27 procent) geeft de voorkeur aan online winkelen, terwijl het West-Europese gemiddelde op 40 procent ligt. Bovendien wordt het gat groter, omdat de voorkeur onder Nederlanders voor online winkelen langzamer groeit dan in andere West-Europese landen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Total Retail 2017’ van PwC onder 2.000 Nederlandse shoppers.
  • Kapitaaltekort Nederlandse banken zal tussen de 18 en 25 miljard euro bedragen
  • Prioriteiten nieuwe Amerikaanse regering bepalen mede verdere onderhandelingen
Amsterdam, 25 april 2017 - Zogenoemde ‘Fit for Growth’-ondernemingen beheren hun kosten niet alleen strak maar ook doordacht, en erkennen dat kosten niet per se slecht zijn. Deze en andere lessen over strategisch kostenmanagement staan beschreven in “Fit for Growth: A Guide to Strategic Cost Cutting, Restructuring, and Renewal”, een nieuw managementboek van Strategy&.
Amsterdam, 14 november 2016 - De traditionele grootste ICT-bedrijven blijven de top domineren. IBM, Microsoft, SAP, Oracle en Cisco voeren ook dit jaar de Global ICT 50 study, an. Nederlandse ICT-bedrijven spelen geen enkele rol van betekenis. Er staat geen Nederlands bedrijf bij de top 50 genoteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Strategy&.
Amsterdam, 25 oktober 2016 - In 2020 hebben bedrijven het merendeel van hun uitgaven voor R&D verschoven van fysieke producten naar software en diensten. De noodzaak om het concurrentievermogen te behouden is de voornaamste reden waarom bedrijven hun R&D-budget verschuiven. Dat blijkt uit de studie ‘Global Innovation 1000’ van Strategy&. Het onderzoek werd dit jaar voor de 12e keer uitgevoerd.
Amsterdam, 29 juli 2016 - Uit de vandaag gepubliceerde stresstest van de ECB blijkt dat de 51 grootste Europese banken gemiddeld 30 procent van hun kapitaal verliezen onder stress. De CET1-kernkapitaalratio daalt gemiddeld van 13,2 procent naar 9,4 procent. Anders dan bij voorgaande stresstesten, hebben de EBA en de ECB besloten om dit jaar geen ondergrens te stellen voor het kernkapitaal na stress. In plaats daarvan zullen de resultaten door de toezichthouders gebruikt worden in het jaarlijkse evaluatieproces, om op deze manier de juiste kapitaaleis per bank te bepalen.
Amsterdam, 27 mei 2015 – Het percentage wisselingen aan de top bij bedrijven aan de AEX en AMX was vorig jaar met 12% beduidend lager dan in 2013 toen 18% van de bestuursvoorzitters wegging. Tevens is dit percentage lager dan bij beursgenoteerde ondernemingen elders in de wereld, waar gemiddeld 14.3% van de CEO’s vorig jaar vertrok. Sinds 2000 is alleen in 2007 maar 12% van de CEO’s aan de AEX en AMX gewisseld.
Amsterdam, 12 november 2014 – Grote bedrijven geven in 2014 in totaal $647 miljard uit aan R&D. Dat betekent een stijging van 1.4% ten opzichte van vorig jaar, wat aanzienlijk minder is dan de 5.5% gemiddelde jaarlijkse stijging van hun R&D bestedingen gemeten over de afgelopen tien jaar (inclusief het jaar 2009 toen de uitgaven voor het eerst met 5.6% daalden.) De R&D bestedingen als percentage van de omzet zijn de afgelopen tien jaar bij bedrijven wereldwijd met gemiddeld jaarlijks 17% afgenomen: van 8.5% naar 2.2%. Deze dalende trend wordt bevestigd door driekwart van de bedrijven uit het onderzoek, die aangeeft meer uit hun innovatie-investeringen te kunnen halen dan tien jaar geleden

Page 1 2 3 4 5 6 All Next >