Stresstest 2018: ECB verhoogt druk op businessmodellen banken – tussen de € 5 en € 10 miljard aanvullend kapitaal lijkt vereist

02 Nov 2018

Uit de vandaag gepubliceerde stresstest van de ECB blijkt dat de 48 grootste Europese banken gemiddeld 28 procent van hun kapitaal verliezen onder stress. De CET1-kernkapitaalratio daalt gemiddeld van 14,0 procent naar 10,1 procent. De EBA en de ECB stellen geen vaste ondergrens voor het kernkapitaal na stress. In plaats daarvan zullen de resultaten door de toezichthouders gebruikt worden in het jaarlijkse evaluatieproces, om op deze manier de juiste kapitaaleis per bank te bepalen.

Jeroen Crijns, director bij PwC Strategy&: "Op basis van onze analyse van de resultaten verwacht ik dat 4 á 5 van de 48 banken waarschijnlijk extra kapitaal dienen aan te trekken. In zijn totaliteit lijkt de stresstest tussen de € 5 en € 10 miljard aanvullend kapitaal van banken te vereisen." Voor de vier deelnemende Nederlandse banken verwacht Crijns overigens dat de stresstest geen kapitaal implicaties zal hebben.

Figuur 1 toont de impact van de stresstest per land. De Nederlandse banken komen dit jaar aanzienlijk beter uit de test dan in voorgaande edities. Dit komt voornamelijk door de verbeterde winstgevendheid van de Nederlandse banken in het huidige gunstige economisch klimaat. Opvallend is dat de verschillen in impact tussen landen groter zijn dan in 2016. Vooral de banken in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland komen slecht uit de test en lijken extra kapitaal nodig te hebben. Dit zal de druk in deze landen op consolidatie in de bankensector verder vergroten, om overcapaciteit uit de markt te nemen en de efficiëntie van de overgebleven banken te verhogen. In Italië zal dit de discussie omtrent het afbouwen van slechte leningen en de impact van de grote hoeveelheid staatsobligaties op de balansen van de banken verder verscherpen.

Crijns: “Met de stresstest van dit jaar, worden de verschillen in winstgevendheid tussen banken blootgelegd. Dit laat zien dat slecht presterende businessmodellen een negatieve invloed kunnen hebben op de stabiliteit van de financiële sector. De druk op banken om te hervormen wordt hiermee opgevoerd. Ook banken die goed uit de test komen kunnen niet achteroverleunen. De komende jaren komt er nog veel aanvullende regelgeving op banken af rondom slechte leningen, resolutie en Basel IV. Voor de meeste banken betekent dit dat de kapitaalbuffers verder omhoog moeten. Daarnaast zal nog moeten blijken hoe groot het effect op de banken zal zijn van het afbouwen van het ruime monetaire beleid. Je moet het dak repareren nu de zon nog schijnt.”

Contact us

Thomas Galestien

Persvoorlichter, PwC Netherlands

Follow us