Bent u wel fit genoeg om te groeien?

25 Apr 2017

Zogenoemde ‘Fit for Growth’-ondernemingen beheren hun kosten niet alleen strak maar ook doordacht, en erkennen dat kosten niet per se slecht zijn. Deze en andere lessen over strategisch kostenmanagement staan beschreven in “Fit for Growth: A Guide to Strategic Cost Cutting, Restructuring, and Renewal”, een nieuw managementboek van Strategy&.

In het nieuwe managementboek van Strategy&, onderdeel van het wereldwijde PwC-netwerk, wordt aan de hand van dertig verschillen praktijkvoorbeelden stap voor stap uitgelegd hoe ondernemingen hun kosten doeltreffend kunnen verlagen, terwijl ze tegelijkertijd groeien en hun marktpositie versterken.

Uit onderzoek van PwC blijkt dat zowel CEO’s als investeerders wereldwijd optimistisch zijn over groeiverwachtingen. Vooral in de Verenigde Staten, China en Duitsland. Echter, minder dan tien procent van de bedrijven is daadwerkelijk voorbereid op die groei. Vooral bedrijven in de detailhandel, gezondheidszorg en financiële sector zijn niet ‘fit for growth’. En bijna 80% van de ondervraagde executives geeft toe dat budgetrondes niet goed aansluiten op strategische plannen, zo blijkt uit de Fit for Growth Index van Strategy&.

Volgens de auteurs van het boek moeten bedrijven beter uitzoeken wat hen uniek maakt, alvorens ze gaan besparen en investeren. Juist in deze tijd is strategisch kostenmanagement cruciaal voor een duurzame groeistrategie, vanwege geopolitieke ontwikkelingen, sociale instabiliteit, groeiend protectionisme, de onzekere toekomst van de eurozone en concurrentieveranderingen door technologie. Hierdoor groeit de uitdaging om de band met en het vertrouwen van consumenten niet te verliezen. Heroriënteren op de unieke aspecten van een bedrijf door strategic cost management verduidelijkt de bedrijfsdoelen.

* Fit for Growth is a registered service mark of PwC Strategy& LLC in the United States.

Contact us

Meint Waterlander

Director, Netherlands

Tel: +31 88 792 70 00

Follow us